Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-02-07 ( Imieniny: Ryszarda, Teodora)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 231/1679/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022

Uchwała nr 231/1679/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022

w sprawie: zmian w budżecie powiatu mrągowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Oświatowo – Sportowego BAZA w Mrągowie o kwotę 45 935,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Oświatowo – Sportowego BAZA w Mrągowie o kwotę 45 395,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 13 444,72 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 13 444,72 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 115 019,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 48 356,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie o kwotę 53 027,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie o kwotę 120 230,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie o kwotę 2 075,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie o kwotę 2 075,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek.

§ 3.

1. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) dochody – 67 519 237,41 zł, w tym:
- dochody bieżące – 66 314 237,81 zł
- dochody majątkowe – 1 204 999,60 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały:
wydatki - 76 963 287,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 66 869 850,81 zł
- wydatki majątkowe - 10 093 436,60 zł
2. Deficyt budżetu wynosi 9 444 050,00 zł.
3. Przychody budżetu powiatu w kwocie 13 044 050,00 zł, w tym:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 175 735,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 452 702,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 415 613 zł,

4. Rozchody budżetu powiatu w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
1) spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2 600 000,00 zł
2) wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 231/1679/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022 r. (PDF,  1 143 KB)

Załącznik

pdfZałącznik (PDF,  2 924KB)

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-28 09:13przez:
Opublikowano:2022-11-28 09:13przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:55

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo