Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych

Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych

Termin załatwienia
Niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej, w terminie wyznaczonym przy składaniu wniosku

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7, tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82.

Telefon kontaktowy
89 741 01 58, 89 741 01 82

Sposób załatwienia
Wydanie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w przypadkach, w których jest wymagana, następuje niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej, w terminie wyznaczonym przy składaniu wniosku. Dokładną informację na temat tego, czy zamówione dokumenty są już gotowe do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić telefonicznie podając numer rejestracyjny pojazdu.

Wymagane Dokumenty
Odbiór dokumentów odbywa się bez dodatkowych opłat i wniosków po przedstawieniu:

 • pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego (w przypadkach, w których zamówienie nowego dokumentu nie wymagało wydania pozwolenia czasowego),
 • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • pełnomocnictwa - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku,
 • dokumentu tożsamości.

Opłaty
Za wydanie dokumentów opłat nie pobiera się, z wyjątkiem sytuacji, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, do którego należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. (pełnomocnictwa dołączone do akt przy składaniu wniosku o rejestrację, nie są wymagane ponownie i nie podlegają już powtórnej opłacie przy wydawaniu "stałego" dowodu rejestracyjnego). Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-19 10:42:07przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2014-01-24 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2014-03-19 08:27przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:5621

Rejestr zmian

 • [2014-03-19 08:27:50]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 08:21:57]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-01-24 14:12:38]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo