Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2022r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Mrągowskim w 2022 roku.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.), art.4 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528), zarządzenia Nr 329 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko - mazurskim w 2022 r. oraz § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 15/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2022r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie mrągowskim w 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „Ustalam i wprowadzam do użytku służbowego „Roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych na rok 2022” stanowiący załącznik nr 1”,
  2. dotychczasowe paragrafy 3, 4 otrzymują kolejno numerację 4, 5.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja elektroniczna zarządzenia

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 23/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. (PDF, 2955 KB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik - roczny plan kontroli problemowych (DOC, 40.9 KB)

Zmienia

Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2022r.

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-23 14:11przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2022-06-23 14:11przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:747

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.