Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Gmina Mrągowo Obręb Grabowo

na poprawę zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej

Załącznik do Uchwały Nr 205/1447/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07 lipca 2022r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej.

Lp 1
Położenie nieruchomości Gmina Mrągowo Obręb Grabowo
Numer KW OL1M/ 00042655/3
Nr działki, powierzchnia 270/3 o pow. 0,0548 ha
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana użytkowana rolniczo. Opis użytku wg ewidencji gruntów i budynków – PsV.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – Strefa III „Aktywizacji gospodarczej” Obszar funkcjonalny IIIB o funkcji – rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka. Działka znajduje się na terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna.
Forma zbycia nieruchomości Bezprzetargowa. Zbycie na własność.
Cena zbycia nieruchomości

 

Cena 5000,00 zł płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Uwagi Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa: www.bip.powiat.mragowo.pl  Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej.

Podano do publicznej wiadomości:
od dnia 14.10.2022 r.
do dnia    4.11.2022 r.

Wersja elektroniczna

ikonka pdfWykaz (PDF, 350 KB)

 

Autor: Jolanta Kalinowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-17 08:41przez: Jolanta Kalinowska
Opublikowano:2022-10-17 13:47przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2022-10-17 08:41przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: ZUD
Odwiedziny:626

Rejestr zmian

  • [2022-10-17 08:41:23]Michał CiesieńskiPublikacja