Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k., ul. Bagatela 11 lok.3, 00-585 Warszawa

Przedmiot petycji

Wszczęcie kontroli w trybie art. 83b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Data złożenia petycji

 2015-11-16

Wersja elektroniczna:

  1. pdfWersja elektroniczna petycji (1,1 MB)

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Zasięgane opinie

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji

  1.  pdfOdpowiedź w wersji elektronicznej (133,1 KB)

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-11-23 14:41przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2015-11-23 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-07-19 14:30przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:6704

Rejestr zmian

  • [2018-07-19 14:30:19]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2015-12-15 13:53:13]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie wersji elektronicznej odpowiedzi na petycję)
  • [2015-11-23 14:11:25]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji