Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „Play”

Starosta Mrągowski, na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku, na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „Play” o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilająca.

Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 78, obręb Szestno, gmina Mrągowo.

 

Autor: Anna Marcinowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-31 14:53przez: Anna Marcinowska
Opublikowano:2023-01-31 14:56przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:348

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.