Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr LXXV/359/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r.

w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Mrągowie i Starosty Mrągowskiego do przygotowania i wystosowania sprzeciwu odnośnie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN - Fermy Jeleniowatych w Kosewie Górnym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. z 2022, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 5 pkt 1 Statutu Powiatu Mrągowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia
15 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mrągowskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2015r. poz. 3687, z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Mrągowie i Starostę Mrągowskiego do przygotowania i wystosowania do Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie sprzeciwu odnośnie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN - Fermy Jeleniowatych w Kosewie Górnym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Mrągowie i Staroście Mrągowskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXV/359/2023  (PDF, 263 KB)

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-18 12:16przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-09-18 12:16przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:263

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.