Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr 297/2352/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 07 lutego 2024r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie do składania oświadczeń woli.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Upoważnia się Panią Emilię Chomkę - Zięba - Dyrektora Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mrągowskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą odwołania upoważnienia albo ustania stosunku pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała nr 297/2352/2024 (PDF, 227 KB)

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-18 23:12przez: Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2024-02-18 23:14przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:81

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.