Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

LXXXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. o godzinie 14:00

Nasz znak: OR-P.0002.83.2024

Data: Mrągowo, dn. 20.03.2024r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 107),

ZWOŁUJĘ

LXXXIII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. (środa) o godzinie 14:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji z 28.02.2024r.
4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu w Mrągowie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Mrągowie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulgach za 2023r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030,
b) zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024r.,
c) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wnioski radnych.
10. Sprawy różne i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-20 16:18przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-03-20 16:18przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:602

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.