Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Gospodarka nieruchomościami

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z KPA

 

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru I Gospodarki Nieruchomościami
przy ulicy Królewieckiej 27 w Mragowie

 

Telefon kontaktowy

89 7410170, 89 74101, 89 7410171, 89 7410173, 89 7410174, 89 7410175, 89 7410176

 

Adres e-mail

geodezja@powiat.mragowo.pl

 

Wymagane Dokumenty

  • wniosek
  • podanie

 

Opłaty

opłaty pobierane są zgodnie z ww. ustawami.

 

Tryb odwoławczy

  • w sprawach mienia Skarbu Państwa odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego a w sprawach mienia powiatowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
  • w sprawach związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste wniosek o ustalenie zasadności zmiany opłaty składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716)

 

Autor: Grzegorz Dąbrowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2009-06-30 00:00przez: Grzegorz Dąbrowski
Opublikowano:2009-06-30 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-12-17 12:21przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:7544

Rejestr zmian

  • [2018-12-17 12:21:32]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2010-05-12 09:53:35]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
  • [2009-07-10 13:27:34]Magdalena ŻebrowskaUpublicznienie informacji
  • [2009-06-30 13:42:29]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji