Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Informacje o instalacjach wytwarzającej pola elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia - rok 2020

Lp. Informacje o instalacjach wytwarzającej pola elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1 i 2 Data przyjęcia zgłoszenia Wniesienie sprzeciwu3 Zaświadczenie4 Uwagi5 Odpowiedzi na wniesione uwagi
1. Ikona pdfZmiana zgłoszenia instalacji elektromagnetycznej stacji MRA0601A (PDF, 653 KB)  10.02.2020 r. - - - -
2.  Ikona pdfZmiana zgłoszenia instalacji elektromagnetycznej stacji BT43931_GRABOWO (PDF, 332 KB)  28.02.2020 r.  -  -  -  -
3. Ikona pdfZmiana zgłoszenia stacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0001A ul. Spacerowa 2 (PDF, 774KB)  19.05.2020 r.  -  -  -  -
4. Ikona pdfZgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (43269N!) MRAGOWO TRANZYT EMITEL (GEC-MRAGOWO-TRANZYTEMITEL) (PDF, 550 KB)  19.05.2020 r.  -  -  -  -
5.

Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (43303N!) MLYNOWO (GEC_MRAGOWO_MLYNOWO) (PDF, 593 KB)

  19.05.2020 r.  -  -  -  -
6. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 33247 (43213N!) GEC_MRAGOWO_SADRY (PDF, 576 KB)   19.05.2020 r.  -  -  -  -
7. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 34749 (43308N!) GEC_MRAGOWO_ZALEC (PDF, 606 KB)   19.05.2020 r.  -  -  -  -
8. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszeni instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Nr 33354(N!43205) GEC_PIECKI_PIECKIPLAY (PDF, 336 KB)  08.06.2020 r.  -  -  -  -
9. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT44251MIKOŁAJKI (PDF, 708 KB) 20.07.2020 r.        
10. Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr MRA0801A (PDF, 546 KB) 22.07.2020 r.        
11. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT43019 MRAGOWO POLUDNIE (PDF, 955 KB) 24.07.2020 r. - - - -
12. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (43305N!) PROBARK (GEC_MRAGOWO_PROBARK) (PDF, 272 KB) 27.07.2020 r. - - - -
13. Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Stacja Nadawcza Mrągowo (PDF, 514 KB) 03.08.2020 r. - - - -
14. Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji BT42481 HOTEL GOŁEBIEWSKI 2 (PDF, 1.36 MB) 21.08.2020 r. - - - -
15. Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0002 D (PDF, 708.8 KB) 07.09.2020 r. - - - -
16.

Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA1201 A (PDF, 594.4 KB)

Ikona pliku pdfaneks do stacji bazowej telefonii komórkowej MRA1201 A (PDF, 381.7 KB)

09.10.2020r. - - - -
17

Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0401 B (PDF, 774.9)

Ikona pliku pdfAneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 12/09/OS/2020– P4 (PDF, 307.7 KB)

26.10.2020r. - - - -
18 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 24506 (43324N!) GEC_MIKOLAJKI_WIEZACISNIEN (PDF, 302.8 KB) 26.11.2020r. - - - -
19 Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 32973 (43187N!) GEC_MIKOLAJKI_KOSCIOL (PDF, 974,6 KB) 30.11.2020 r. - - - -
20 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji MRA0801A (PDF, 3 MB) 04.12.2020 r. - - - -
21 Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0104 A (PDF, 713.1 KB) 14.12.2020 r. - - - -
22 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0102A (PDF, 725.9 KB) 21.12.2020r. - - - -
23 Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0004 A (PDF, 705.7 KB) 16.12.2020 r. - Ikona pliku pdfZaświadczenie znak: ROŚ.6221.26.2020 z dnia 16.12.2020r. (PDF, 35 KB) - -
24 Ikona pliku pdfZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA1601A (PDF, 656.6 KB) 21.12.2020r. - Ikona pliku pdfZaświadczenie znak: ROŚ.6221.27.2020 z dnia 16.12.2020r. (PDF, 34.7 KB) - -
25 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0002 D (PDF, 705.3 KB) 11.01.2021r. - - - -
26 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne  MRA1201 A (PDF, 613 KB) 15.01.2021r. - - - -
27 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne MRA0601 A (PDF, 666.3 KB) 18.01.2021r. - - - -
28 Ikona pliku pdfZmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (43323N!) WOZNICE (GEC_MIKOLAJKI_WOZNICE) (PDF, 533.1 KB) 18.01.2021r. - - - -

 

1) Zgłoszenie instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z póź zm.)
2) Informacja, o której mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z póź zm.)
3) Sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z póź zm.)
4) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z póź zm.)
5) Uwagi, o których mowa w art. 152b ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z póź zm.)

Autor: Katarzyna Kaczyńska, Janusz Stecka, Anna Świder

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-01-09 14:13przez: Katarzyna Kaczyńska, Janusz Stecka, Anna Świder
Opublikowano:2020-01-09 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-01-27 14:20przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:5012

Rejestr zmian

 • [2021-01-27 14:20:52]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-23 13:31:50]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-18 13:30:59]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-17 13:41:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-14 14:32:31]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-02 14:26:49]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-01 13:58:45]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-11-24 11:14:06]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-11-09 11:27:01]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-11-02 11:04:05]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-10-26 12:29:54]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-09-28 11:30:09]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-09-09 13:19:18]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-09-07 12:49:43]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-08-06 14:30:50]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-08-03 10:41:35]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie daty przyjęcia zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w pkt. 11, 12 i 13
 • [2020-07-23 08:22:32]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie daty przyjęcia zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr MRA0801A)
 • [2020-07-23 08:22:07]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT42481 Hotel Gołębiewski 2)
 • [2020-07-20 11:45:59]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie daty przyjęcia zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT44251MIKOŁAJKI )
 • [2020-07-07 13:07:46]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-30 09:04:56]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-25 13:56:12]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-24 14:16:39]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-23 11:19:59]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-05-15 13:42:02]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-04-14 13:04:50]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-31 12:02:41]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-30 13:20:14]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-02-21 10:56:00]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-02-04 14:54:58]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-01-31 14:28:31]Anita ZyśkUdostępnienie informacji
 • [2020-01-09 14:06:57]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji