Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr XXXVIII/348/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Biały prostokąt na działanie Starosty Mrągowskiego.

Na podstawie art. 229 pkt. 1) kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 15 Statutu Powiatu Mrągowskiego, uchwala się co następuje :

§ 1

  1. Uznaje się za bezzasadną skargę Biały prostokąt na Starostę Mrągowskiego.
  2. Stanowisko Rady Powiatu, zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zdzisław Piaskowski

Podstawa anonimizacji dokumentu:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXVIII/348/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 października 2006 r. (PDF, 22.5 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2006-11-03 00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2006-11-03 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-09-14 14:56przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2275

Rejestr zmian

  • [2020-09-14 14:56:51]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2010-03-15 12:15:17]Jarosław PuszkoEdycja elementu