Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Starosta Mrągowski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 20-114, obręb Probark Gmina Mrągowo, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Autor: Grzegorz Dąbrowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-08 11:55:24przez: Grzegorz Dąbrowski
Opublikowano:2021-01-08 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:99

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.