Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Biuro Radców Prawnych

 1. Rejestr aktów wewnętrznych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1. Ewidencja stowarzyszeń - dostępna pod adresem https://www.powiat.mragowo.pl/art,1611,wykaz-organizacji
 2. Ikona pliku MS EXCELRejestr stowarzyszeń zwykłych (XLSX, 49 KB)
 3. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej mających siedzibę na terenie powiatu mrągowskiego - dostępna pod adresem https://www.powiat.mragowo.pl/art,1611,wykaz-organizacji

Wydział Architektoniczno - Budowlany

 1. Rejestr pozwoleń na budowę.

Wydział Finansowy

 1. Ewidencja dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 2. Ewidencja księgowa dochodów budżetu powiatu oraz dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa.
 3. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych starostwa oraz funduszy celowych.
 4. Rejestr umów w zakresie realizacji wydatków starostwa.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Ewidencje gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Komunikacji i Transportu

 1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 2. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 3. Ewidencja instruktorów szkolenia kierowców.
 4. Rejestr pojazdów oraz innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (prowadzony w systemie informatycznym).
 5. Wykazy dokumentów komunikacyjnych:
  • dowodów rejestracyjnych,
  • pozwoleń czasowych,
  • oznaczeń pojazdów.
 6. Wykazy tablic rejestracyjnych:
  • nowych tablic przyjętych i wydanych
  • tablic zwróconych
  • tablic rejestracyjnych tymczasowych
 7. Ewidencja kierowców (prowadzona w systemie informatycznym).

Wydział Organizacji i Kadr

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. 
 3. Ewidencja uchwał Zarządu Powiatu.
 4. Rejestr uchwał Rady Powiatu.
 5. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady.
 6. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. Rejestr wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
 3. Rejestr zaświadczeń w sprawie przetrzymywania lub hodowli zwierząt oraz hodowli roślin należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
 4. Rejestr publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Autor: Pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-30 13:21przez: Pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Opublikowano:2008-11-18 12:43przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2024-03-27 12:42przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:34822

Rejestr zmian

 • [2024-03-27 12:42:53]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-02-23 08:17:17]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-12-21 14:14:54]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-12-15 13:53:21]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-11-24 09:28:01]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-11-10 14:26:35]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-11-03 13:21:53]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-10-27 12:28:43]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu - rejestr
 • [2023-10-09 10:22:21]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-10-06 15:39:53]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-05-18 08:20:00]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu Rejestr stowarzyszeń zwykłych - aktualizacja
 • [2023-05-17 14:12:50]Grzegorz CendrowskiAktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • [2023-02-13 10:42:33]Michał CiesieńskiAktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • [2022-11-30 10:04:11]Michał CiesieńskiAktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • [2022-10-28 12:07:31]Michał CiesieńskiAktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • [2022-09-02 14:56:23]Michał CiesieńskiAktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • [2022-08-04 15:02:00]Anita ZyśkEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2022-07-05 10:42:37]Izabela SadłowskaEdycja elementu (aktualizacja Rejestru Stowarzyszeń zwykłych)
 • [2022-02-14 15:30:41]Izabela SadłowskaEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2021-11-23 13:46:37]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-11-15 11:26:46]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-01-26 13:29:38]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-15 10:10:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-03 11:44:33]AdministratorEdycja elementu
 • [2020-03-02 16:43:43]AdministratorEdycja elementu
 • [2020-02-06 14:15:27]AdministratorEdycja elementu
 • [2019-12-03 15:20:39]AdministratorEdycja elementu
 • [2019-07-24 08:09:22]AdministratorEdycja elementu
 • [2019-07-18 13:59:00]AdministratorEdycja elementu
 • [2019-07-17 14:16:29]AdministratorEdycja elementu
 • [2019-03-22 08:00:55]AdministratorEdycja elementu
 • [2019-01-25 14:45:26]AdministratorEdycja elementu
 • [2018-12-20 12:26:47]AdministratorEdycja elementu
 • [2018-10-04 13:35:12]AdministratorEdycja elementu
 • [2018-09-21 19:03:52]AdministratorEdycja elementu
 • [2018-03-05 14:30:10]AdministratorEdycja elementu
 • [2017-08-23 09:52:37]AdministratorEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2017-06-01 14:19:36]AdministratorEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2017-05-24 12:38:01]AdministratorEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2017-04-20 13:28:21]AdministratorEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2017-04-03 13:38:38]AdministratorEdycja (aktualizacja Rejestru stowarzyszeń zwykłych)
 • [2016-10-17 13:27:06]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2016-09-22 14:41:58]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2016-09-12 12:16:02]AdministratorAktualizacja "Rejestru stowarzyszeń zwykłych"
 • [2016-06-30 11:22:27]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Mrągowskiego i zatrudnionych w nich diagnostów oraz wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2016-06-16 11:37:53]AdministratorAktualizacja "Rejestru stowarzyszeń zwykłych"
 • [2016-05-24 09:38:45]AdministratorDodanie informacji o "Rejestrze stowarzyszeń zwykłych". Usunięcie nieaktualnej analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
 • [2016-01-19 12:53:42]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Mrągowskiego i zatrudnionych w nich diagnostów
 • [2015-08-20 13:51:42]AdministratorEdycja (dodanie odnośnika do wyszukiwarki ośrodków znajdujących się na terenie powiatu oraz analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek)
 • [2015-05-18 10:46:39]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Mrągowskiego i zatrudnionych w nich diagnostów
 • [2015-03-26 11:02:15]AdministratorEdycja informacji oraz aktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2015-02-19 00:00:00]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2014-08-04 10:31:47]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2013-07-04 08:47:36]AdministratorAktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego
 • [2013-05-07 15:13:17]AdministratorUdostępnienie wykazu przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Powiatu Mrągowskiego, aktualizacja wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Mrągowskiego i zatrudnionych w nich diagnostów
 • [2013-05-07 11:47:47]AdministratorUdostępnienie Wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Mrągowskiego i zatrudnionych w nich diagnostów
 • [2008-11-18 12:41:18]AdministratorUdostępnienie informacji