Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Ogłoszenia archiwalne

Czytaj więcej

 • XXXVI sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

  OR-P.0002.36.2020
  Mrągowo, dn. 15.12.2020r.

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych...

 • Obwieszczenie

  Mrągowo, dnia 11 grudnia 2020 roku
  AB. 6740.10.4.2020

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych...

 • XXXV sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

  Nasz znak: OR-P.0002.35.2020

  Data: Mrągowo, dn. 7.12.2020r.

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...

 • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nieczynny

  W związku z faktem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz kwarantanną pracowników informujemy, że Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. będzie nieczynny.

 • Zawiadomienie BIP o czynnościach wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych

  (Na podstawie art.39 z dnia 17.05 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)
  ustalenia punktów granicznych
  (Na podstawie §36 Rozporządzenia ws. Ewidencji Gruntów i Budynków)

 • Komunikat Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 27 października 2020 r.

  Nasz znak: OR.524.1.2020

  w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-17 17:42:08przez: Magdalena Żebrowska
Opublikowano:2015-05-17 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-01-21 08:10przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:13729

Rejestr zmian

 • [2020-01-21 08:10:05]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu