Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LVII/262/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r.

Uchwała nr LVII/262/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr LI/226/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022–2030 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:

 • dochody budżetu powiatu na 2022 r. ustala się w kwocie 69.439.264 zł,
 • wydatki budżetu powiatu na 2022 r. ustala się w kwocie 75.020.434 zł,
 • przychody budżetu wynoszą 8.081.170 zł,
 • rozchody budżetu wynoszą 2.500.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5.581.170 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022-2026, poprzez zmianę limitów nakładów finansowych w zadaniu:

 • "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300" (limit w 2022 roku wynosi 521.250 zł,
  w 2023 roku wynosi 5.447.750 zł, w 2024 roku wynosi 5.852.000 zł).

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia w 2022 roku wynoszą 9.731.475 zł.

 • wydatki majątkowe 9.108.307 zł,
 • wydatki bieżące 623.168 zł.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr LVII/262/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r. (PDF, 170.8 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (PDF, 1.07 MB)

 Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (XLSX, 212.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF (PDF, 298.5 KB)

 Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF (XLSX, 12.2 KB)

Zmienia

Uchwałę nr LI/226/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-06 11:07przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2022-06-07 14:43przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:111

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo