Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Transmisja obrad Rady Powiatu

Transmisja obrad Rady Powiatu

 

Bezpośredni link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/POWIATMRAGOW?action=live

 Archiwum nagrań sesji Rady Powiatu w Mrągowie

Archiwum znajduje się na portalu POSIEDZENIA.PL w zakładce "Transmisja", a następnie "Archiwum" pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/POWIATMRAGOW? .

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas transmisji sesji Rady Powiatu w Mrągowie

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu w Mrągowie są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@powiat.mragowo.pl, a także na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8a i art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w celu realizacji jawności działania powiatu za pomocą rejestracji i transmisji wizji i dźwięku obrad Rady Powiatu w Mrągowie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są instytucje przewidziane prawem oraz podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe w naszym imieniu: GK PRO Sp. Z o.o. ul. Poprzeczna 8, 55-050 Sobótka, prowadząca portal www.posiedzenia.pl
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych [rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych].
 7. Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Udział w sesji Rady Powiatu jest dobrowolny. Jeżeli wezmą Państwo udział w sesji podanie danych staje się wymogiem ustawowym i koniecznym do realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas transmisji sesji Rady Powiatu w Mrągowie (PDF, 120.5 KB)

Autor: Rada Powiatu

Czytaj więcej

 • Informacja dot. transmisji XXXIII sesji Rady Powiatu w Mrągowie

  W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami o braku bezpośredniej transmisji obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Mrągowie, która odbyła się w dniu dzisiejszym o godz. 8:00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, informuję, iż obrady te były...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-11-16 09:57przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2018-11-16 09:15przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2022-04-11 09:09przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:39505

Rejestr zmian

 • [2022-04-11 09:09:50]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych podczas transmisji sesji Rady Powiatu w Mrągowie)
 • [2021-01-18 09:00:07]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-14 09:30:01]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-09-07 12:35:19]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-07-28 11:27:09]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-07-14 13:36:24]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-05-15 14:43:30]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo