Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-08-07 ( Imieniny: Donaty, Olechny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LVIII/266/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 czerwca 2022 r.

Uchwała nr LVIII/266/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr LI/226/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022–2030 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030 dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:

  • dochody budżetu powiatu na 2022 r. ustala się w kwocie 69.477.174 zł,
  • wydatki budżetu powiatu na 2022 r. ustala się w kwocie 75.058.344 zł,
  • przychody budżetu wynoszą 8.081.170 zł,
  • rozchody budżetu wynoszą 2.500.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5.581.170 zł.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr LVIII/266/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 czerwca 2022 r. (PDF, 130.2 KB)

Załącznik w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (PDF, 1.07 MB)

 Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (XLSX, 212.5 KB)

Zmienia

Uchwałę nr LI/226/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-30 13:57przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2022-07-01 11:04przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2022-07-20 11:03przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:73

Rejestr zmian

  • [2022-07-20 11:03:35]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo