Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Piecki.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Piecki.

Lp Położenie nieruchomości Nr KW Nr działki, powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Forma zbycia nieruchomości/przeznaczenie i cel darowizny Cena nieruchomości (wartość przedmiotu darowizmy) w zł Uwagi

1

Gmina Piecki

obręb Bobrówko

OL1M/ 00037665/8

114/3

o pow.

0,0613 ha

Niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów

i budynków jako PsV

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się częściowo w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MU- mieszkalno-usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania.

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej m.in. urządzenie i utrzymanie placów rekreacyjnych.

88 000 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2

Gmina Piecki obręb Piecki

OL1M/00014868/4

892/3

o pow. 0,0121 ha

Zabudowana infrastrukturą techniczną – studniami kanalizacji sanitarnej.

Porośnięta zielenią niską.

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MUP- mieszkalno produkcyjną i usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania.

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej m.in. urządzenie i utrzymanie placów rekreacyjnych.

3 800 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

3

Gmina Piecki obręb Piecki

OL1M/00014875/6

892/14

o pow. 0,1800 ha

Zabudowana infrastrukturą techniczną – siecią wodociągową, telekomunikacyjną , kanalizacji sanitarnej oraz studniami lokalnej kanalizacji sanitarnej.

Porośnięta zielenią niską

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MUP- mieszkalno produkcyjną i usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania.

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej m.in. urządzenie i utrzymanie placów rekreacyjnych.

48 300 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

4

Gmina Piecki obręb Piecki

OL1M/0001876/3

892/15

o pow. 0,0034 ha

Zabudowana infrastrukturą techniczną – siecią sanitarnej oraz studnią lokalnej kanalizacji sanitarnej.

Porośnięta zielenią niską.

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MUP- mieszkalno produkcyjną i usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej m.in. urządzenie i utrzymanie placów rekreacyjnych.

1 100 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

5

Gmina Piecki obręb Piecki

OL1M/00014880/4

892/19

o pow.

0,0321 ha

Zabudowana infrastrukturą techniczną – studniami lokalnej kanalizacji sanitarnej.

Porośnięta zielenią niską.

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MUP- mieszkalno produkcyjną i usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej m.in. urządzenie i utrzymanie placów rekreacyjnych.

10 200 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

6

Gmina Piecki obręb Piecki

Czaszkowo

nr 12

OL1M/00017268/9

lokal o pow.

70,30 m 2

lokal nr 7 niemieszkalny

(kotłownia)

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MUP- mieszkalno produkcyjną i usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej – na cele magazynowe m.in. miejsce przechowywania sprzętu rekreacyjnego.

9 700 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7

Gmina Piecki obręb Piecki

Czaszkowo

nr 5

OL1M/00017267/2

lokal o pow.

55,30 m2

lokal nr 9 niemieszkalny

(kotłownia)

Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania z funkcją MUP- mieszkalno produkcyjną i usługową, pozostała część nieruchomości nieprzeznaczona jest do zainwestowania

Zbycie nieruchomości w trybie art.13 ust.2 i 2 a ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Nieruchomość darowana na realizację zadań własnych gminy z zakresu tworzenia i prowadzenia obiektów użyteczności publicznej – na cele magazynowe m.in. miejsce przechowywania sprzętu rekreacyjnego.

5 800 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa: www.powiat.mragowo.pl i na www.bip.powiat.mragowo.pl oraz biuletynie informacji Publicznej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: bip.uw.olsztyn.pl.

Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej.

Podano do publicznej wiadomości:
od dnia 05.09.2022 r.
do dnia 26.09.2021 r.

Załącznik w wersji elektronicznej

Ikona pdfWykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Piecki.j (PDF, 1 842 KB)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-05 11:54przez:
Opublikowano:2022-09-05 12:19przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:86

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo