Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 222/1601/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.09.2022 r.

Uchwała nr 222/1601/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.09.2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 193/1320/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 09.03.2022 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkoły niepublicznej na terenie powiatu mrągowskiego w roku 2022.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15, art. 26 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z póź. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2453 z póź. zm.) oraz § 5 ust. 7 Uchwały Nr XLV/273/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 3076)


Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1.
W §1 Uchwały Nr 193/1320/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 09.03.2022 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkoły niepublicznej na terenie powiatu mrągowskiego w roku 2022 dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu:
„ - dla ucznia objętego wagą P8 – 58.919,76 zł,
- dla ucznia objętego wagą P50 – 9.303 zł.”


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mrągowskiemu oraz osobom i podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne dotowane zgodnie z niniejszą uchwałą.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozliczeń od 1 września 2022 r.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 222/1601/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.09.2022 r. (PDF, 37 KB)

Uzasadnienie

pdfUzasadnienie (PDF, 25 KB)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-30 10:00przez:
Opublikowano:2022-09-30 08:52przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:75

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo