Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-02-07 ( Imieniny: Ryszarda, Teodora)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 231/1678/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022

Uchwała nr 231/1678/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022

w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/1355/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania podziału środków finansowych na poszczególne zadania realizowane przez PCPR (rehabilitacja społeczna) i PUP (rehabilitacja zawodowa) a finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 2 Uchwały nr LV/248/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr 197/1355/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 06 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania podziału środków finansowych na poszczególne zadania realizowane przez PCPR (rehabilitacja społeczna) i PUP (rehabilitacja zawodowa) a finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku – wprowadza się następujące zmiany:

 1. dotychczasowy § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  „§1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane dla Powiatu Mrągowskiego na rok 2022 na rehabilitację zawodową i społeczną, w kwocie 3 397 188 zł, przeznacza się na następujące zadania:
  1) z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 106 000 zł na:
  a) finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako    poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – 24 000 zł,
  b) jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej  lub rolniczej – 82 000 zł.
  2) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 3 291 188 zł na:
  a) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 2 289 120 zł,
  b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 70 000 zł,
  c) dofinansowanie sportu, kultury i turystyki – 19 298 zł,
  d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  – 502 868 zł,
  e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 409 402 zł,
  f) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – 500 zł,

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 231/1678/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022 r. (PDF,  908 KB)

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-28 09:03przez:
Opublikowano:2022-11-28 09:04przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:56

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo