Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-03-27 ( Imieniny: Ernesta, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - DECYZJA O ZMIANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO SM MLEKPOL

DECYZJA O ZMIANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO SM MLEKPOL

ROŚ.6222.2.6.2020
z dnia 29.01.2021r. 

 Mrągowo, dn. 23.01.2023r.

Nasz znak: ROŚ.6222.2.3.2021                

         

DECYZJA

 

              Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2000 z póź.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” z siedzibą ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, znak: L.dz.6033/2021, z dnia 21.10.2021r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla oddziału Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie,

 

Starosta Mrągowski orzeka:

 I Zmienia się pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, znak: ROŚ.6222.2.6.2020 wydane dnia 29.01.2021r. dla Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” z siedzibą ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, (REGON 000827780) w opisany niżej sposób:

 1. W pkt I.1. w wersie 3: słowo „kotłownia zakładowa” zmienia się na „elektrociepłownia”.
 1. Punkt I.2.1. otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotowa instalacja IPPC zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, przy ul. Kormoranów 1 w Mrągowie, w północno zachodniej części miasta. Najbliższe otoczenie zakładu stanowią:

 • od strony północnej – zwarte obszary leśne,
 • od strony północno-wschodniej – zwarte obszary leśne, a dalej jezioro Juno,
 • od strony wschodniej – zwarte obszary leśne, za którymi w odległości ok. 200 m znajduje się zabudowa jednorodzinna,
 • od strony południowej – obiekt Oddział Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie, przy ul. Leśna Droga 10.

W skład instalacji IPPC do obróbki i przetwórstwa mleka wchodzą trzy budynki produkcyjne: Wydział Serowni, Wydział Produkcji Miejskiej oraz Wydział Proszkowni i Odbioru Surowca, które zlokalizowane są w obiektach hal produkcyjnych przy ul. Kormoranów 1, na działkach o nr 29/6 i 29/9.

Teren zakładu został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr IX/8/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 maja 2019 r. teren oznaczony jest symbolem 1.4.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”.

 1. W pkt. I.2.2 pierwsze zdanie otrzymuje poniższe brzmienie:

„Przedmiotowa instalacja IPPC składa się z 3 budynków produkcyjnych: Wydział Serowni, Wydział Produkcji Miejskiej, Wydział Proszkowni i Odbioru Surowca oraz wydziałów pomocniczych i obiektów towarzyszących (magazyn nabiałowo-dystrybucyjny, budynek energetyczny, warsztat mechaniczny, pralnia, magazyn techniczny (z wydzielonymi pomieszczeniami na magazyn opakowań i magazyn dodatków), centralny magazyn chemii,  stacja PZO, budynek administracyjny. Na potrzeby przedmiotowej instalacji pracują również elektrociepłownia ze zbiornikami oleju oraz oczyszczalnia ścieków, objęte odrębnymi pozwoleniami”.

 1. W pkt. I.2.2 tabela „Wykaz zbiorników magazynowych” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

Kod zbiornika

Dział/wydział

Zawartość zbiornika

Ilość [szt]

Wielkość zbiornika [m3]

B1

Proszkownia

Serwatka płynna

1

200

B2

Serwatka płynna

1

200

B3

 

 

Serwatka płynna + koncentraty z nanofiltracji serwatki

1

100

1

100

1

150

1

150

1

150

1

150

B4

Permeat RO-P

1

100

B5

Permeat RO-P

1

100

B6

Woda do diafiltracji

1

10

B7

Mikropartykulat

1

20

B8

Koncentrat serwatki z wyparki

1

12

1

12

1

12

1

10

1

10

1

10

B9

 

Środek myjący

1

20

B10

 

Środek myjacy

1

20

B11

 

Woda studzienna

1

10

B12

 

Woda wtórna

1

10

B13

 

Środek myjący

1

10

B14

 

Środek myjący

1

10

B15

 

Woda wtórna

1

10

B16

 

Wydział Produkcji Miejskiej

 

Mleko surowe

4

200

B17

Mleko chude, maślanka

2

100

B18

Mleko spożywcze

2

150

B19

Tanki normalizacyjne

4

35

B20

Śmietana przerobowa

2

35

B21

Śmietana surowa

2

10

B22

Mleko pasteryzowane

1

20

B23

Tanki fermentacyjne

5

35

B24

Tank fermentacyjny

1

3

B25

Tanki fermentacyjne

3

35

B26

Tanki magazynowe

3

50

B27

Woda

1

5

B28

Woda

1

10

B29

Środek myjący

1

10

B30

Środek myjący

1

10

B31

Środek dezynfekcyjny

1

10

B32

Tanki magazynowe

2

16

B33

Tank magazynowy

1

9

B34

Tank magazynowy

1

20

B35

Serownia

Mleko

1

200

B36

Mleko

1

200

B37

Mleko

1

200

B38

Mleko

1

200

B39

Solanka

1

150

B40

Solanka

1

150

B41

Śmietana

1

5

B42

Śmietanka

1

5

B43

Śmietanka

1

5

B44

Serwatka sur.

1

60

B45

Serwatka sur.

1

60

B46

Serwatka

1

100

B47

Serwatka

1

100

B48

Woda

1

50

B49

Retentat sol.

1

5

B50

 

Woda

1

25

B51

 

Kwas

1

25

B52

 

Ług

1

25

B53

 

Stężony ług

1

25

B54

 

Woda

1

25

B55

 

Woda

1

25

 1. W pkt II.1 tabela „Zużycie energii elektrycznej” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

Lp.

Potrzeby, na które energia jest zużywana

Przewidywane zużycie energii

(kWh/rok)

1.

Budynek energetyczny

24 000 000

2.

Kotłownia (poza pozwoleniem IPPC)

  2 000 000

3.

Proszkownia

  7 000 000

4.

Odbiór mleka

    650 000

5.

Dział miejski

  10 500 000

6.

Serownia

  9 300 000

7.

Oczyszczalnia Ścieków (odrębne pozwolenie IPPC)

  6 700 000

8.

Budynek administracyjny

    510 000

9.

Warsztat mechaniczny

    367 000

 

Razem

61 036 000

 

 

 

 

 

 1. Punkt II.2 „Zużycie wody” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

Źródło wody

Całkowite zużycie

[m3/rok]

Zużycie w Budynku Energetycznym

[m3/rok]

Na potrzeby produkcyjne

[m3/rok]

Inne cele

[m3/rok]

Jakie cele

Studnie głębinowe Nr 1A, 2, 3, 4, 5

1 099 500

93 120

959 880

45 000

 

Wody na cele chłodnicze

 

1 500

Woda sprzedana (Instytut Innowacji Przetwórstwa Mleczarskiego)

547 500

Woda przekazywana odrębnemu oddziałowi ZPSWM

 

 

 1. Punkt II.3 „Zużycie paliw” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

Rodzaj paliwa

Jednostka

Zużycie paliwa 

Wykorzystanie na potrzeby

procesowe

grzewcze

transport

Gaz ziemny

m3/rok

25 500

+

+

-

Olej opałowy

m3/rok

13

+

+

-

Olej napędowy

Mg/rok

40

-

-

+

 

 

 1. Punkt II.4 „Zużycie surowców i materiałów pomocniczych nie zawierających substancji niebezpiecznych” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

Lp.

Surowiec/materiał pomocniczy

Jednostka

Zastosowanie

Zużycie

1.

Mleko surowe

l/rok

Produkcja wyrobów mleczarskich

610 000 000

2.

Maślanka

l/rok

Produkcja wyrobów mleczarskich

18 000 000

3.

Przychód surowca ogółem

l/rok

Produkcja wyrobów mleczarskich

635 000 000

4.

Podpuszczka

l/rok

Koagulacja mleka do produkcji sera

19 000

5.

Saletra (kg)

kg/rok

Produkcja sera

6 000

6.

Stabilizatory

kg/rok

Produkcja jogurtu, kefiru, maślanki

60 000

7.

Barwniki

kg/rok

Produkcja sera

14 200

8.

Sól

kg

Produkcja sera

900 000

9.

Cukier

kg/rok

Produkcja napojów fermentowanych

625 000

10.

Folia stretch maszynowa

kg/rok

Owijanie palet – Milko, Elopak

32 100

11.

Kartony zbiorcze

szt./rok

Pakowanie serów na wysyłki – opakowania zbiorcze

955 000

12.

Przekładki tekturowe

szt./rok

Przekładanie palet z wyrobami

100 000

13.

Kartoniki

szt./rok

Opakowania jednostkowe Milko

297 000 000

14.

Kartoniki

szt./rok

Opakowania jednostkowe Elopak

85 000 000

15.

Kartony zbiorcze

szt./rok

Opakowania zbiorcze Elopak

9 800 000

16.

Kartony zbiorcze Milko

szt./rok

Opakowania zbiorcze Milko

4 200 000

17.

Worki z wkładką polietylenową

szt./rok

Pakowanie proszku serwatkowego

730 000

18.

Worki Big-Bag

szt./rok

Pakowanie proszku serwatkowego

250

19.

Worki do sera

szt./rok

Pakowanie sera

1 310 000

20.

Folia

mb./rok

Pakowanie sera

3 700 000

21.

Zakrętka

szt./rok

Elopak + Milko

92 000 000

 

 

 1. Punkt II.5 „Zużycie surowców i materiałów pomocniczych zawierających substancje niebezpieczne” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

L.p.

Przeznaczenie surowca/materiału pomocniczego

Skład/informacje o składzie

Ilość         [kg/rok, l/rok]

1.

Mycie instalacji membranowych

podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas cytrynowy

117 050

2.

Mycie linii i urządzeń nabiałowych

kwas azotowy, wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru

2 250 000

3.

Mycie maszyn i urządzeń

podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, kwas fosforowym kwas azotowy, kwas cytrynowy

42 200

4.

Dezynfekcja

kwas nadoctowy, wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru, podchloryn sodu

120 000

5.

Smarowanie taśmociągów

brak składników niebezpiecznych

55 000

6.

Nawilżanie form

pochodne alkilowe C10-13 soli sodowej kwasu benzenosulfonowego

530

7.

Transport

olej napędowy

40 000

8.

Instalacja chłodnicza

amoniak

12 000

9.

Uzdatnianie wody

wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu

21 400

 

 1. Punkt III.2 „Emisje niezorganizowane” otrzymuje poniższe brzmienie:

 

 

 

Opis emitora

niepunktowego

Charakterystyka źródeł emisji

 

Powierzchnia

Położenie

Szacunkowa wielkość emisji

Czas emisji

m2 lub tony

 

h

Drogi zakładowe i parking (ruch kołowy samochodów osobowych, ciężarowych, wózków spalinowych)

 

 

-

 

Teren zakładu

SO 2 4,68g/h

Nox 34,8g/h

CO 18,4g/h

Węglow.alifatyczne

6,84g/h

Weglow.aromatyczne

1,86g/h

 

 

24

 

 

 1. Punkt III.3.1 „Źródła hałasu” przyjmuje poniższe brzmienie:

-  zespół 5 skraplaczy natryskowo-wyparnych zakładowej instalacji amoniakalnej (północna strona budynku sprężarkowni i maszynowni chłodniczej);

- skraplacz natryskowo-wyparny instalacji amoniakalnej (północna strona budynku sprężarkowni i maszynowni chłodniczej);

- 1 skraplacz natryskowo-wyparny instalacji chłodniczej proszkowni (południowa strona hali proszkowni);

- instalacja wody lodowej wyposażona w dwa zbiorniki i zespół mieszadeł (północna strona budynku sprężarkowni i maszynowni chłodniczej);

- mieszadła typu ALTRAD zespołu tanków i tankosilosów surowcowo- produktowych (11 zbiorników przy serowni zlokalizowane przy ścianie wschodniej, 8 zbiorników przy proszkowni zlokalizowanych przy ścianie wschodniej, 2 zbiorniki przy ultrafiltracji zlokalizowane przy ścianie północnej, 4 zbiorniki przy aparatowni wydziału miejskiego zlokalizowane przy ścianie południowej oraz 4 zbiorniki zlokalizowane przy ścianie wschodniej);

- instalacja wentylacyjna magazynu i warsztatu technicznego;

- zespół 2 wyrzutni wentylacyjnych dachowych na budynku proszkowni;

- samochody ciężarowe poruszające się po terenie Zakładu.

Ponadto istniejąca z całym oprzyrządowaniem centralna instalacja amoniakalna (agregaty sprężarkowe, skraplacze, zawory rozprężne, parowniki, odolejacze, odpowietrzniki) oraz znajdujące się obok pomieszczenia maszynowni chłodniczej pomieszczenie sprężarkowni wyposażone w sprężarki.

Dodatkowym źródłem hałasu na terenie zakładu nie objętym niniejszym pozwoleniem jest zawór bezpieczeństwa instalacji parowej elektrociepłowni.

 

 1. Tabela pkt III.4.1 „Wytwarzanie, magazynowanie oraz sposób gospodarowania odpadami” przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 1. W pkt. IV, w wersie 3 usuwa się słowa „(tabela II.5)”, zaś w wersie 5 i 6 zmienia się nazwę „Instrukcja postępowania na wypadek wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej” na „Gotowość i reagowanie na wypadek wycieku amoniaku”.

 

 1. w pkt VIII „Sposoby osiągania wysokiego poziomu środowiska jako całości”, usuwa się treść tiretu 5.

 

II Pozostałe punkty pozwolenia pozostają bez zmian.

 

 

Uzasadnienie

Dnia 21.10.2021r. do Starostwa Powiatowego w Mrągowie wpłynął wniosek Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” z siedzibą ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, znak: L.dz. 6033/2021, z dnia 21.10.2021r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla oddziału Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie. Pismem z dnia 03.11.2021r. wezwano wnioskodawcę o wyjaśnienie zawartości wniosku i przyczyny zmian. W dniu 22.11.2021r. pismem znak: ldz. 6647/2021 złożono wyjaśnienia co do przyczyn i zakresu zmian w instalacji.  Pismem z dnia 30.11.2021r., zgodnie z art. 214 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (D.U. z 2021r. Poz. 1973 z póź.zm.) poinformowano prowadzącego zakład o uznaniu zmian pozwolenia za istotne i wezwano do uzupełnienia braków wniosku tak by spełniał wymogi art. 184 i art. 208 wyżej cytowanej ustawy, w tym opłaty rejestracyjnej. Opłata w wysokości 4902,80zł została przelana na konto NFOSiG w dniu 22.03.2022r. Ze względu na konieczność złożenia operatu przeciwpożarowego oraz trudności z dostępem  do rzeczoznawców p.poż, dwukrotnie wnioskowano o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Przedłużenia udzielono. Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji zwrócono się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie o kontrolę miejsc magazynowania. Organ ten postanowieniem z dnia 12.12.2022r. stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w wykonanym wcześniej operacie pożarowym.

Informację o wszczęciu postępowania wraz z elektroniczną wersją wniosku podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej organu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. W ciągu 30 dni nie wpłynęły wnioski od społeczeństwa.

Wniosek, w wersji elektronicznej wraz z uzupełnieniem przekazano do rejestru prowadzonego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Analizując całość sprawy, organ stwierdził, iż na skutek przeprowadzonych zmian w instalacji tj. zmian w cyklu produkcyjnym skutkującymi zwiększeniem ilości przerabianego surowca, a także innych surowców i mediów, zwiększeniem ilości odpadów, likwidacją kotłowni węglowej wraz ze składem węgla, budową nowej elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym i olejem opałowym, wybudowaniem centralnego magazynu chemii, wybudowaniem nowej studni, rozbudową maszynowni chłodniczej, przebudową chłodni kominowych proszkowni, istnieje konieczność zmiany zapisów pozwolenia i udzielenia go na częściowo nowych warunkach. Przy okazji dokonano korekt zapisów nieistotnych, nie mających wpływu na oddziaływanie instalacji na środowisko, tak by odpowiadały one stanowi rzeczywistemu. W niniejszej decyzji nie ujęto opisanych we wniosku zmian związanych z funkcjonującą na terenie zakładu i częściowo na jego potrzeby elektrociepłownią, gdyż instalacja ta objęta została pozwoleniem sektorowym. Po dokonanych zmianach analizowana instalacja nadal spełnia wymogi Konkluzji BAT ustanowione Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12.11. 2019r. w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Wobec powyższego postanowiono zmienić przedmiotowe pozwolenie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego, w terminie        14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. Ministerstwo Klimatu I Środowiska,
 3. a/a.

Do wiadomości:

 1. WIOŚ Olsztynie,
 2. Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego,
 3. Burmistrz Miasta Mragowa.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 1005,50zł poprzez dokonanie przelewu dnia 25.03.2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do decyzji znak: ROŚ.6222.2.3.2021.

 

Tabela 17. Rodzaj i ilość odpadów w związku z eksploatacją instalacji IPPC:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce lub proces powstawania

Przewidywana ilość odpadów (Mg/rok)

Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób gospodarowania odpadami

1.

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

Mleko z antybiotykiem, reklamacje wyroby niezgodne z normą

200,0

Płynne - okresowo magazynowane w oznakowanym zbiorniku w Dziale Odbioru Surowca. Stałe – okresowo magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

2.

02 05 01

Surowce i produkty  nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

Produkty o wadliwych parametrach technologicznych nienadające się do spożycia

200,0

Płynne - okresowo magazynowane w oznakowanym zbiorniku w Dziale Odbioru Surowca. Stałe – okresowo magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

3.

02 05 99

Inne niewymienione odpady – szalki laboratoryjne po autoklawowaniu

Laboratorium bakteriologiczne

2,0

Okresowo magazynowane w dobudówce Budynku Administracyjnego. Pomieszczenie zabezpieczone przed osobami postronnymi oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

4.

07 02 99

Inne niewymienione odpady -odpady gumowe

Paski klinowe, uszczelki gumowe, zużyte taśmociągi

5,0

Wstępnie zbierane w Warsztacie Mechanicznym w oznakowanym pojemniku a następnie magazynowane w ilościach transportowych w wydzielonym stanowisku za budynkiem Elektrociepłowni. Miejsce niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

5.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

Pojemniki po atramentach z drukarek, itp.

1,0

Okresowo magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu na tyłach Magazynu Technicznego. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

6.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

Dział mechaniczny

0,5

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku w Warsztacie Mechanicznym. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku.

7.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

Dział mechaniczny

0,5

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku w Warsztacie Mechanicznym. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku.

8.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, niezawierające związków chlorowcoorganicznych

Wózkownia, kotłownia, oczyszczalnia, warsztat mechaniczny, sprężarkownia, dział transportu

5,0

Okresowo magazynowane w szczelnych pojemnikach w pomieszczeniu Wózkowni a w ilościach transportowych w wydzielonym pomieszczeniu na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

9.

15 01 01

Opakowaniowe z papieru i tektury

Działy produkcji

200,0

Odpad magazynowany w wydzielonych i oznakowanych  blaszanych kontenerach na placu za budynkiem Elektrociepłowni. Przekazywany specjalistycznej firmie do odzysku.

10.

15 01 02

Opakowaniowe z tworzyw sztucznych

Działy produkcji

50,0

Odpad magazynowany w wydzielonych i oznakowanych  blaszanych kontenerach na placu za budynkiem Elektrociepłowni. Przekazywany specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

11.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

Działy produkcji

100,0

Odpad magazynowany w wydzielonych i oznakowanych  blaszanych kontenerach na placu za budynkiem Elektrociepłowni. Przekazywany specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

12.

15 01 06

Zmieszano odpady opakowaniowe

Wszystkie działy

100,0

Odpad magazynowany w wydzielonych i oznakowanych  blaszanych kontenerach na placu za budynkiem Elektrociepłowni. Przekazywany specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

13.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Magazyn środków technicznych,

Laboratorium Kontroli Jakości

10,0

Okresowo magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu na tyłach magazynu technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Pojemniki po odczynnikach chemicznych magazynowane w dobudówce Budynku Administracyjnego. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

14.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Metalowe pojemniki po preparatach

w aerozolu

0,25

Okresowo magazynowane w Warsztacie Mechanicznym w oznakowanym pojemniku a w ilościach transportowych w wydzielonym pomieszczeniu na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

15.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmatki, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Warsztat mechaniczny

0,2

Okresowo magazynowane w Warsztacie Mechanicznym w oznakowanym pojemniku a w ilościach transportowych w wydzielonym pomieszczeniu na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

16.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmatki, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*

Maty filtracyjne i filtry kieszeniowe z czerpni powietrza

1,0

Okresowo magazynowane w Warsztacie Mechanicznym w oznakowanym pojemniku. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

17.

16 01 03

Zużyte opony

Wózkownia, opony z wózków magazynowych i widłowych

5,0

Magazynowane w ilościach transportowych w wydzielonym stanowisku za budynkiem Elektrociepłowni. Miejsce niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

18.

16 01 07*

Filtry olejowe

Sprężarkownia, działy produkcji

0,3

Okresowo zbierane w Warsztacie Mechanicznym w oznakowanym pojemniku a następnie magazynowane w ilościach transportowych w  wydzielonym pomieszczeniu na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania.

19.

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

Zużyte lodówki, urządzenia chłodnicze

1,0

Przekazywane specjalistycznej firmie bezpośrednio z miejsca użytkowania w celu utylizacji

20.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do   16 02 12

Świetlówki, monitory itp

0,8

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do

odzysku lub unieszkodliwiania.

21.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w

16 02 09 do 16 02 13

Zużyte urządzenia elektryczne tj. czajnik elaktrycz., komputer, bezpieczniki, drukarka, radio, klawiatura komp., maszyna do pisania itp

1,0

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do

odzysku lub unieszkodliwiania.

22.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w

16 02 15*

Pojemniki po atramentach z drukarek, taśmy z kaset drukarek igłowych, folie z faksów itp

0,14

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do

odzysku lub unieszkodliwiania.

23.

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

Przeterminowane zwroty lub wyroby przeterminowane na magazynie

50,0

Okresowo magazynowane w budynku naprzeciwko Magazynu Nabiałowego. Pomieszczenie zabezpieczone przed osobami postronnymi oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

24.

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (przeterminowane odczynniki)

Laboratorium

0,02

Wstępnie zbierane w Laboratorium a następnie magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach w dobudówce Budynku Administracyjnego. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

25.

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (przeterminowane odczynniki)

Laboratorium

0,02

Wstępnie zbierane w Laboratorium a następnie magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach w dobudówce Budynku Administracyjnego. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

26.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

Wózkownia

15,0

Okresowo przechowywane w wydzielonym i oznakowanym miejscu pomieszczenia akumulatorowni w budynku Działu Mechanicznego. Zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Przekazywane do sklepu w chwili zakupu nowego lub przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku.

27.

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Biurowiec

0,1

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

28.

16 06 04

Baterie alkaliczne

(z wyłączeniem 16 06 03*)

Biurowiec

0,1

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

29.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Płyty CD, dyski komputerowe

0,02

Okresowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na tyłach Magazynu Technicznego. Pomieszczenie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz niedostępne dla osób postronnych. Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

30.

17 04 05

Żelazo i stal

Teren ZPM Mrągowo wraz

z budynkami produkcyjnymi

150,0

Okresowo magazynowane w wydzielonym miejscu na placu za budynkiem Elektrociepłowni. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku.

31.

17 04 07

Mieszaniny metali

Warsztat Mechaniczny

100,0

Okresowo magazynowane w wydzielonym miejscu na placu za budynkiem Elektrociepłowni. Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku.

32.

19 08 02

Zawartość piaskowników

Piaskownik przy odbiorze mleka

25,0

Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.

 


Dokument w wersji elektronicznej

 Ikona pliku pdfROŚ.6222.2.3.2021 (PDF, 9 566 KB)

 

Autor: WŚRiL

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-31 13:20przez: WŚRiL
Opublikowano:2023-01-31 13:36przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:147

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo