Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 10 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023r.

Na podstawie art. 196 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 20lir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) § 8 ust. 5 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 151/1010/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 25.06.2021 r. zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Mrągowskiego przez Towarzystwo Nasz Dom w 2023 roku w wysokości 5.092,15 zł.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 196 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 20lir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej są ustalane przez starostę (...) i ogłaszane odpowiednio przez starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.
dotacja na utrzymanie dzieci w 2022 r. wyniosła - 1.802.440,82 zł wydatki z dochodów własnych - 266.140,68 zł
2.068.581,50 zł :12 m-cy : 37,17 wychowanków
4.637,66 zł x 109,8% = 5.092,15 zł
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka we wszystkich Domach dla Dzieci TND w Mrągowie prowadzonych przez Towarzystwo Nasz Dom określone w oparciu o wykonanie wydatków w 2022 r. winny wynosić 5.092,15 zł.

 


Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 7/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 10 lutego 2023 r. [PDF, 1 175 KB]

 

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-14 09:05przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2023-02-14 09:45przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:444

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo