Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXIX/317/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

Uchwała nr LXIX/317/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej oraz zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 91, w związku z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, określone w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala się w następujący sposób:
1. Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie miesięczne:
a) 4.100,00 zł brutto w przypadku sprawowania opieki nad 1 - 3 dzieci oraz osobami, które osiągnęły pełnoletność przebywającymi w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy,
b) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a, zwiększa się o 100,00 zł brutto na 4 i każde kolejne dziecko lub osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywającą w pieczy zastępczej,
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.
2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 124% kwoty 4.100,00 zł brutto.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr LV/249/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2023 r.


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uchwała w wersji elektronicznej

 Ikona pliku pdfUchwała LXIX/317/2023 (PDF, 643 KB)

Ogłoszono

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2023/2138/

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-23 13:54przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-03-23 15:35przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2023-12-15 15:34przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:356

Rejestr zmian

  • [2023-12-15 15:34:42]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo