Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-02-23 ( Imieniny: Damiana, Romana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 48/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 48/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie: określenia procedury postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz.U. z 2022 poz. 1526 ze zm.), art. 7d ust. 1 lit a tiret 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1752 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz, 1246), zarządzam co następuje:

§ 1

W celu prowadzenia postępowań administracyjnych, w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wprowadza się:
1. Procedurę wpisania klasyfikatorów na listę osób spełniających wymagania zawodowe, pozwalające na uzyskanie upoważnienia Starosty Mrągowskiego do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Procedurę powoływania klasyfikatorów gruntów do wykonywania zadań w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie - w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Z dniem powołania klasyfikatora gruntów na biegłego w postępowaniu administracyjnym, realizuje on obowiązki i korzysta z praw biegłego wynikających z ustawy z dnia. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) zwanej dalej KPA. Wybór danego biegłego jest dokonywany przez organ.

§3 .

1. Tracą moc upoważnienia Starosty Mrągowskiego do przeprowadzania klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Mrągowskiego, wydane bezterminowo na podstawie Zarządzenia nr 12/2013 Starosty Mrągowskiego z dnia 27 maja 2013 r.
2. W przypadku prac rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, upoważnienia opisane w ust. 1 zachowują ważność do dnia wydania decyzji administracyjnych.
3. Dotychczasowa lista klasyfikatorów upoważnionych do przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych na terenie Powiatu Mrągowskiego, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia staje się „Listą osób spełniających wymagania zawodowe pozwalające na uzyskanie upoważnienia Starosty Mrągowskiego do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów”.

§4 .

Traci moc Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Mrągowskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia kwalifikacji, jakie powinien posiadać klasyfikator upoważniony przez Starostę do przeprowadzania klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Mrągowskiego.

§5 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 


Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 48/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.  [PDF, 5136 KB]

 

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-06 10:11przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2023-12-06 10:11przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:81

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo