Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - LXXX ZWYKŁA SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

LXXX ZWYKŁA SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023r. (wtorek) o godzinie 15:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Nasz znak: OR-P.0002.80.2023

Data: Mrągowo, dn. 5.12.2023r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.),

 

ZWOŁUJĘ

LXXX ZWYKŁĄ SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023r. (wtorek) o godzinie 15:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji z 29.11.2023r.
4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu w Mrągowie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji stałych Rady Powiatu za 2023 rok oraz sprawozdania z planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata
2024-2030,
1) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030,
3) przedstawienie przez Komisję Budżetu i Gospodarki opinii zbiorczej,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki,
5) dyskusja,
6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030.
b) uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024,
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej,
3) przedstawienie przez Komisję Budżetu i Gospodarki opinii zbiorczej,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki,
5) dyskusja,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030,
d) zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023r.,
e) zmiany uchwały Nr XLIX/314/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mrągowski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
f) powierzenia prowadzenia z dniem 1 stycznia 2024r. Gminie Mikołajki zadania zarządzania drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Mikołajki, w zakresie całorocznego utrzymania porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo – konserwacyjnych zieleni oraz zimowego utrzymania ulic leżących w ciągu dróg powiatowych w Mikołajkach,
g) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024r.,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2024r.,
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury
i Promocji na 2024r.,
j) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2024r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wnioski radnych.
10. Sprawy różne i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-07 15:31przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-12-07 15:32przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:333

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo