Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Mrągowo, dnia 08 lutego 2024 roku

AB. 6740.10.3.2023

O B W I E S Z C Z E N I E


o  wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej


Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j.t. Dz.U. 2023.162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. 2023.775 ze zm.)


Starosta Mrągowski


zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Mrągowskiego w dniu 02 lutego 2024 roku, została wydana decyzja nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N relacji Tałty-Mikołajki w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”. Inwestycja będzie realizowana na działkach: nr ewidencyjny 132 obręb miasto Mikołajki; nr ewid. 272, 189/1, 271/11(powstała z podziału działki nr ewid. 271/9); 271/13(powstała z podziału działki nr ewid. 271/7); 267/5 (powstała z podziału działki nr ewid. 267/3); 267/7 (powstała z podziału działki nr ewid. 267/2); 267/9 (powstała z podziału działku nr ewid. 267/1); 265/18 (powstała z podziału działki nr ewid. 265/11); 265/20 (powstała z podziału działki nr ewid. 265/12) nr ewid. 265/22 (powstała z podziału działki nr ewid. 265/13);  265/24 (powstała z podziału działki nr ewid. 265/10); 265/26 (powstała z podziału działki nr ewid. 265/16); nr ewid. 265/28 (powstała z podziału działki nr ewid. 265/14); 262/53 (powstała z podziału działki nr ewid. 262/43); 262/52 (powstała z podziału działki nr ewid. 262/43); 262/55(powstała z podziału działki nr ewid. 262/49; nr ewid. 190/23 (powstała z podziału działki nr ewid. 190/1); nr ewid. 191/1 (powstała z podziału działki nr ewid.191); nr ewid. 194/1 (powstała z podziału działki nr ewid. 194) obręb Tałty, gmina Mikołajki.
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia  w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia lokalizacji drogi (określenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji), zatwierdzenia podziału nieruchomości (linie rozgraniczające stanowią linie podziału nieruchomości), oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Powiatu Mrągowskiego, zatwierdzenia projektu budowlanego, szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
             Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji stają się z mocy prawa własnością Powiatu Mrągowskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
             W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w pok. 32-34  II p. w godzinach pracy urzędu  (poniedziałek w godz. od 800 do 1430 , wtorek - piątek w godz. od 730   do 140 0).
           Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję t.j. Starosty Mrągowskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Mrągowskiego zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Autor: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-08 15:29przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Opublikowano:2024-02-08 15:31przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:331

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo