Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - IV SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VII kadencji

IV SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VII kadencji

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024r. (środa) o godzinie 15:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Nasz znak: OR-P.0002.4.2024

Data: Mrągowo, dn. 12.06.2024r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 107),

 

ZWOŁUJĘ


IV SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024r. (środa) o godzinie 15:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji z dnia 29.05.2024 r.
4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu w Mrągowie.
5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Mrągowie wotum zaufania,
a) przedstawienie raportu o stanie powiatu mrągowskiego za 2023 rok,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Mrągowie wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok,
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023r.,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu mrągowskiego za 2023r.,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Mrągowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok,
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023r.,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym powiatu mrągowskiego za 2023r.,
c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu mrągowskiego,
e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mrągowie za 2023 rok,
f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Mrągowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030,
b) zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024r.,
c) wyrażenia zgody na wydatkowanie w 2024 r. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia i dodatkowe wyposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach,
d) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
e) zmiany uchwały Nr LXXX/387/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024r.,
f) wyrażenia zgody, na wniosek Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23.05.2024 r., na rozwiązanie stosunku pracy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Panem Bogdanem Morozem radnym Rady Powiatu w Mrągowie.
10. Oświadczenia i wnioski radnych.
11. Sprawy różne i dyskusja.
12. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kręciewski

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-14 13:10przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-06-14 13:11przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:201

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo