Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej oraz Planem Działania na rok 2010 dla Priorytetu VII ‘Promocja integracji społecznej’ przyjętym Uchwałą nr 77/858/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2009r., Rada Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1

Powiat Mrągowski przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

§ 2

  1. Powiat Mrągowski deklaruje 10,50 % udziału własnego ze środków PFRON w projekcie realizowanym w ramach PO KL. Wartość projektu ogółem wynosi 153 430,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), a wnioskowana kwota dofinansowania do projektu 137 319,10 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych dziesięć groszy).
  2. Wysokość 10,50 % udziału własnego, o którym mowa w ust. 1 wynosi 16 110,90 zł (szesnaście tysięcy sto dziesięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r. (105,7 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2010-08-06 00:00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2010-08-06 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2010-08-06 11:32przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:854

Rejestr zmian

  • [2010-08-06 11:32:26]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo