Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

Uchwała nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późń. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLVIII/319/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr LV/348/2010 Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r. (70,5 KB)

pdfZałącznik (94,5 KB)

 

Traci moc

Uchwała XLVIII/319/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

 

Data i miejsce publikacji:

    DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.193.2477 Ogłoszony: 01.12.2010 - PDF ogłoszony

 

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2010-11-15 00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2010-11-15 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2016-03-16 15:17przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:7064

Rejestr zmian

  • [2016-03-16 15:17:22]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o publikacji uchwały w Dz. Urz. Woj. Warm-Maz.)
  • [2010-11-15 14:10:33]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo