Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MRĄGOWSKIEGO na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MRĄGOWSKIEGO na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów i wyjaśnienia pojęć

 1. WSTĘP
 2. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU POWIATU MRĄGOWSKIEGO
  1. Położenie geograficzne i powierzchnia terenu
  2. Ukształtowanie powierzchni terenu, geomorfologia
  3. Demografia
  4. Gospodarka
   1. Rolnictwo
    1. Podsumowanie
   2. Turystyka
    1. Zabytki
    2. Podsumowanie
   3. Przemysł
    1. Podsumowanie
 4. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA POWIATU MRĄGOWSKIEGO
  1. Zasoby wodne
   1. Informacje ogólne
   2. Wody powierzchniowe
    1. Monitoring rzek
    2. Monitoring jezior
    3. Obszary zagrożone podtopieniami
    4. Obszary zagrożone suszą
    5. Wody przejściowe i przybrzeżne
    6. Podsumowanie części dotyczącej wód powierzchniowych
   3. Wody podziemne
    1. Podsumowanie części dotyczącej wód podziemnych
   4. Obszary Szczególnie Narażone
   5. Podsumowanie zasobów wodnych Powiatu Mrągowskiego
  2. Powietrze atmosferyczne
   1. Analiza stanu aktualnego
   2. Poziomy zanieczyszczeń
   3. Podsumowanie
  3. Powierzchnia ziemi
   1. Informacje ogólne
   2. Gleby na terenie Powiatu Mrągowskiego
   3. Ochrona powierzchni ziemi
   4. Podsumowanie
  4. Hałas
   1. Informacje ogólne
   2. Hałas na terenie Powiatu Mrągowskiego
   3. Podsumowanie
  5. Pole elektromagnetyczne
   1. Informacje ogólne
   2. Pole elektromagnetyczne w Powiecie Mrągowskim
   3. Podsumowanie
  6. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
   1. Lasy i łowiectwo
    1. Podsumowanie
   2. Formy ochrony przyrody
    1. Różnorodność biologiczna
    2. Podsumowanie
  7. Infrastruktura techniczna
   1. Energetyka
    1. Ciepłownictwo
    2. Gazownictwo
    3. Elektroenergetyka
    4. Odnawialne źródła energii
    5. Podsumowanie
   2. Gospodarka wodno – ściekowa
    1. Podsumowanie
   3. Gospodarka odpadami
    1. Podsumowanie
   4. Zagrożenia poważnymi awariami
    1. Podsumowanie
 5. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ DO REALIZACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ WŁASNYCH
  1. Cele i zadania inwestycyjne własne
  2. Cele i zadania nie inwestycyjne własne powiatu
  3. Cele i zadania monitorowane powiatu
 6. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW MONITORINGU
 7. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
 8. SPIS TABEL
 9. SPIS RYSUNKÓW
 10. LITERATURA
 11. Załączniki

Załącznik 1. Wzór raportu z monitoringu Programu Ochrony Środowiska

 

Program opracowany na zlecenie Powiatu Mrągowskiego przez firmę Meritum Competence Krzysztof Pietrzak

Warszawa, grudzień 2015

 

Wersja elektroniczna

pdfProgram Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 (3 MB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-04-29 12:40przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2016-04-29 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2016-04-29 12:36przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3468

Rejestr zmian

 • [2016-04-29 12:36:17]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo