Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2017

Budżet Powiatu na rok 2017

Uchwała

Uchwała nr XXVIII/141/2016 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2017

 

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2017) (149,2 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2017) (254,4 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017) (141,4 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku (257,7 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku - korekta nr 1 (258,7 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017) (169,3 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku (95,6 KB)

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) (153,9 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) (257,6 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017) (141,7 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku (257,4 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) (169,2 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku (95,2KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2017) (157 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2017) (259 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2017 do końca 3 kwartału roku 2017) (66,2 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku (71,6 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2017) (70,6 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku (94,5 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) (162,8 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) (256,2 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017) (65,7 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (71,7 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017) (70,2 KB)

ikonka pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: na koniec 2017r.) (54,4 KB)

ikonka pdfRb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego (wg stanu na koniec 2017 roku) (78,4 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (99,1 KB)

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

pdfUchwała nr RIO.VIII-0120-543/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. (60,5 KB)

pdfUchwała nr RIO.VIII-0120-544/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. (71,9 KB)

pdfUchwała nr RIO.VIII-0120-42/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu. Mrągowskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2017. (68,7 KB)

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Uchwała nr 158/1548/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017r.

 

Bilans z wykonania budżetu

Uchwała nr 158/1550/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 29 marca 2018r.  w sprawie: zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu j.s.t.- Powiatu Mrągowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2017r.

 

Informacja 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Mrągowskiego podaje informację obejmującą, niżej wymienione dane:

 1. Wykonanie budżetu powiatu mrągowskiego za rok 2017

  L.p.

  Wyszczególnienie

  Plan po zmianach (31.12.2017r.)

  Wykonanie

  %
  wykonania

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Dochody

  57.426.670,00

  52.515.387,81

  91,4

  2.

  Wydatki

  56.776.670,00

  51.251.603,70

  90,3

  3.

  Nadwyżka/Deficyt
  + / -

  650.000,00

  1.263.784,11

  194,4

  4.

  Przychody

  0,00

  3.412.568,27

  0,0

  5.

  Rozchody

  650.000,00

  650.000,00

  100,0 2. Kwota wykorzystanych w 2017r. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

  L.p.

  Plan

  Wykonanie

  %
  wykonania

  1

  2

  4

  5

  1.

  5.458.243,00

  898.658,79

  16,5 3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017r.
  Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 184 zł.

 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.
  Kwoty dotacji otrzymanych oraz udzielonych w roku 2016

  L.p.

  Wyszczególnienie

  Kwota dotacji

  %

  Plan

  Wykonanie

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego

  1.477.882,00

  1.340.368,13

  90,7

  2.

  Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

  109.580,00

  106.643,44

  94,6 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
  W 2017r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
  W 2017r. nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, nie rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat.

 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
  1. Wykaz osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2017 r. i stanowią pomoc de minimis
   1. Kowalczyk Piotr
   2. Kowalczyk Sara
   3. Dmuchowski Bartłomiej
   4. Łętek Łukasz
   5. Cybulska Angelika
   6. Szymański Sławomir
   7. Maciejewski Marcin
   8. Rybak Dominika
   9. Maksymow Marcelina
   10. Przytuła Mariusz
   11. Łobacz Karol
   12. Gromański Piotr
   13. Iwanowicz Kamil
   14. Stanulewicz Paweł
   15. Donderowicz Bartosz
   16. Górski Andrzej
   17. Ilnicki Dariusz
   18. Roman Michał
   19. Syska Monika
   20. Oleński Piotr
   21. Waszkiewicz Kamil
   22. Przybylak Tomasz
   23. Kulwicki Karol
   24. Zagórski Henryk
   25. Bogusz Kamil
   26. Wyrostek Marcin
   27. Pliszka Jakub
   28. Perkowski Mariusz
   29. Cuch Tomasz
   30. Lewczuk Sylwia
   31. Bognacki Zbigniew
   32. Książkiewicz Sylwester
   33. Kaczorowski Jacek
   34. Gieczewska Małgorzata
   35. Garela Justyna
   36. Soliwoda Mariusz
   37. Cybul Katarzyna
   38. Bauman Marek
   39. Pakoca Krystyna
   40. Kochanowska Kinga
   41. Czartoryjska Teresa
   42. Młynarczyk Paweł
   43. Merkler Monika
   44. Banach Dariusz
   45. Niedźwiecka Justyna
   46. Rogacki Ronald
   47. Glinka Katarzyna
   48.  Tytko Jacek
   49. Chrostek Mariusz
   50. Piękoś Wojciech
   51. Ruszewski Tomasz
   52. Ropulewski Robert
   53. Florek Marek
   54. Zuzelski Adam
   55. Soliwoda Michał
   56. Kawałek Albert
   57. Królik Agata
   58. Jabłoński Arkadiusz
   59. Szmigiel Łukasz
   60. Niedźwiedzki Mateusz
   61. Topa Paweł
   62. Obłoczyński Kamil
   63. Lisiewski Karol
   64. Dziamałek Maciej
   65. Zuzelski Paweł
   66. Jezuit Mateusz
   67. Kołakowska Klaudia
   68. Parzych Marcin
   69. Maciejewski Radosław
   70. Malinowski Jakub

  1. Wykaz podmiotów, które w 2017 r. otrzymały pomoc de minimis udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
   1. Biuro Rachunkowe Walentyna Kubicka
   2. REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg
   3. KAMI Pokrycia Dachowe Grzegorz Niedbała
   4. "SOBIESKI TRADE" spółka z o.o.
   5. Szpital Mrągowski Im. Michała Kajki Spółka z o.o.
   6. Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz
   7. Przedsiębiorstwo Agromasz Iwona Gruszczewska-Cieśla
   8. FIRMA "AdamS" Henryk Pędzich
   9. INTERBUD Sp. z o.o.
   10. ANEK-TOUR Filip Klecan Spółka Komandytowa
   11. Warsztat Mechaniczny Włodzimierz Malinowski
   12. Kamieniarstwo Paśnikowski Sp. z o.o.
   13. Zakład Metalowy Wiliński Halina Wilińska
   14. Hotel*** Solar Palace SPA &Wellness Lila Najmoła
   15. "KAPRYS" Sklep Spożywczo - Przemysłowy Krzysztof Kurta
   16. INVESTSAD Ilona Śliwińska
   17. Zakład Metalowy Paweł Zuzga
   18. REKREACJA I SPORT Wojciech Rynkiewicz
   19. AUTO - NAPRAWA Sławomir Trzeciakiewicz
   20. PERFEKT - Profesjonalne Czyszczenie i Sprzątanie Kamil Kalista
   21. Usługi Komunalne "DUDA" Tomasz Duda
   22. FIRMA P.H.U. "GLOB-METAL" Krzysztof Zielaskiewicz
   23. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRO-STYG" Mariola Styga
   24. Joanna Bałdyga „Kebab House"
   25. Gościniec „OAZA" Grzegorz Wierzchnicki
   26. KTM Jabłońska Spółka Jawna

  2. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
   1. Auto Dems Stanisław Brodowski
   2. ADF Logistic Aleksander Fereniec
   3. Ambus Krzysztof Kisiel
   4. Biuro Rachunkowe "Super Księgowa" Justyna Kowal
   5. Butik Laluna Lucyna Janicka
   6. Centrum Budowlane Mrągowo
   7. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
   8. Enmar Marzenna Chodkowska
   9. Firma Handlowo Usługowa Małgorzata Bugiel
   10. FPUH Koliber Bogusława Alencewicz
   11. Geodeta Uprawniony Mirosław Włoch
   12. MDI Majster Sp. z o.o.
   13. "Mała Czarna" Katarzyna Figel
   14. Makulec Grzegorz
   15. Mario Conde Mariusz Żuk
   16. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kubuś" S.C.
   17. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Wiśniewski
   18. P.H.U. Ewa Kargetta-Sowul
   19. Przedsiębiorstwo Handlowe ToJan
   20. Produkcja Wyrobów Tartacznych Barbara Sieczka
   21. Przedsiębiorstwo Handlowe Styl Lucyna Janicka, Teresa Babij
   22. Panoramic Oscar A.D.W.E.K. Bielscy S.C.
   23. Sklep Spożywczo —Przemysłowy Marianna Dudkowska
   24. Stolarstwo Tartak Katarzyna Serowik
   25. Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna Mikołajki
   26. Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „ Edukator"
   27. Sunport Ekomarina Sp. z o.o.
   28. Stacja Paliw Nikutowo Czesław Brodzik
   29. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Tulipan" Agnieszka Łepkowska
   30. Sklep Spożywczo- Przemysłowy Iwona Wojnarowska
   31. Sklep „Józefina" Józefa Gorczak
   32. Usługi Komunalne „Jędrzejewscy'" S.C
   33. Usługi Leśne Zdzisław Wojnarowski
   34. Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Mieczysław Kozak
   35. Zakład Usług Elektrycznych Mirosław Tyszyk
   36. Zakład Stolarski Antoni Bułaj
   37. Zakład Usług Stolarskich Mariusz Żelazek
   38. Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Szewczak

  3. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach zatrudnienia do 30-tego roku życia udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
   1. Auto Naprawa Blacharstwo Tadeusz Rogowski
   2. ADF Logistic Aleksander Fereniec
   3. ANCAR Anna Kołodziej
   4. Ambus Krzysztof Kisiel
   5. Biuro Rachunkowe „infor" Danuta Adamkiewicz
   6. Cargum Karol Wierzchnicki
   7. Cech Rzemiosł Różnych- Związek Pracodawców
   8. Car4Parts Daniel Lewakowski
   9. Dekoracje na miarę Sp. z o.o.
   10. Dach-Bud Zbigniew Lisek
   11. Eko- Taxi 90 Rafał Jurowski
   12. Eko-Trans Recykling Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
   13. Firma Remontowo- Budowlana Zbigniew Samoraj
   14. Folio- Technika Tomasz Krupiński
   15. „Fifties" Paulina Świątkowska
   16. Firma Tajams Jerzy Tabaka
   17. Firma Handlowo Usługowa Robert Makulec
   18. Firma Handlowa „Ankar" Jarosław Gadomski
   19. Gabinet Stomatologiczny Marcelina Malicka
   20. Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych „Wipsór" Jerzy Roszkowski
   21. Hydro -Trans Krzysztof Samsel
   22. KR Imprezy Katarzyna Roicka
   23. Kancelaria Radcy Prawnego Artur W. Wieczorek
   24. Murach Daniel
   25. "Mała Czarna" Katarzyna Figel
   26. Magazyn s.c. Klecan, Niezgoda
   27. Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek Ryn" Sp. z o.o.
   28. Natur-Gastro Wojciech Chojnicki
   29. PHU Sklep Rybny Kamila Kawa
   30. PHU „Małgosia" Małgorzata Kuczyńska
   31. PHU Ewa Kargetta-Sowul
   32. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski
   33. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jola" Jolanta Lange
   34. PHU Pomian Małgorzata Pomianowska
   35. Prywatny Kierowca- Szofer Krzysztof Zamojski
   36. "Romix" Export-Import Jan Romaniuk
   37. R.P Serwis Robert Puławski
   38. REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg
   39. REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg
   40. Royal Club Grupa Szkoleniowo Doradcza Hubert Keller
   41. Salon Urody "Józefina" Andrzej Gorczak
   42. Salon Fryzur "Afro-Styl" Michał Cudakiewicz
   43. Usługi Elektryczne „Pod Napięciem" Michał Borowski
   44. Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Makulec
   45. Usługi Transportowe Grzegorz Nowicki
   46. Usługi Stolarsko-Budowlane „Markin" Kinga Januszko
   47. Usługi Budowlano-Transportowe Krzysztof Kwiatkowski
   48. Usługi Pralnicze Anna Fąk
   49. Usługi Ślusarsko-Spawalnicze Arkadiusz Paśnikowski
   50. Wykończenia Wnętrz Dariusz Kiszko
   51. Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Mieczysław Kozak
   52. Zakład Metalowy "AGROMASZ" Gruszczewski Janusz
   53. Zakład Gastronomiczny IGLOO Teresa Babij
   54. Zakład Cukierniczy „Jagodzianka"
   55. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mikołajki
   56. Z.P.H.U. „Brzost" Zbigniew Januszkiewicz
   57. Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Szewczak

  4. Wykaz Pracodawców, z którymi zawarto umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2017 r. (art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

   L.p.

   Nazwa przedsiębiorstwa

   Ilość

   utworzonych

   stanowisk

   pracy

   1.

   CELL - KOM Michał Leszczyński

   1

   2.

   PERFEKT profesjonalne czyszczenie i sprzątanie Kamil Kalista

   1

   3.

   HAKS S.C.

   1

   4.

   MONIA Pieloch Monika

   1

   5.

   Hurtownia Warzyw i Owoców Roman Boharewicz

   1

   6.

   Firma Handlowo - Usługowa „ILMIR” Mirosław Ilnicki

   2

   7.

   Sklep Spożywczo — Przemysłowy Danuta Mazurek

   1

   8.

   Przedsiębiorstwo wielobranżowe „OSTAP” Łukasz Ostapowicz

   2

   9.

   Łukasz Brzuchalski

   1

   10.

   AUTOTECHNIKA Sp. z o.o.

   1

   11.

   Usługi Leśne Czesław Pac

   1

   12.

   MARSON Marcin Rzosiński

   1

   13.

   MAX MEBEL K. Zapert J. Galanek S. J.

   2

   14.

   Przedsiębiorstwo AGROMASZ Iwona Gruszczewska - Cieśla

   2

   15.

   Mazury Ubezpieczenia Sp. z o.o.

   1

   16.

   Firma Usługowa Natalii Studio Natalia Łysiuk

   1

   17.

   Zakład Produkcji Odzieży Halina Kryńska

   3

   18.

   Krawiectwo - Dziewiarstwo Regina Murach

   2

   19.

   SPEC Serwis Tomasz Kaczmarczyk

   1

   20.

   ROBSON Usługi Stolarsko- Ciesielskie Robert Szyliński

   1

   21.

   Izabela Szymczyk VIEL - TRANS

   1

   22.

   NEVSAN Piotr Żubrowski

   1

   23.

   Zakład Usługowy Kamil Marcin Siemiątkowski

   1

   24.

   Usługi Remontowo — Budowlane Makulec Dariusz

   1

   25.

   Firma Usługowo - Handlowa Robert Makulec Usługi Budowlane

   1

   26.

   Usługi Pralnicze Fąk Anna

   1

   27.

   PHU „ Małgosia” Małgorzata Kuczyńska

   1

   28.

   AWŁA S.C. Wioleta Awłasewicz Marek Awłasewicz

   1

   29.

   EKO-TRANS BIS Joanna Ejzemberg

   2

   30.

   Zakład Metalowy AGROMASZ Janusz Gruszczewski

   2

   31.

   Zakład Budowlano - Usługowy Paweł Żyrkowski

   1

   32.

   TOWE Sp. z o.o.

   1

   33.

   GEO -TECHNIKA Usługi Geodezyjne mgr inż. Paweł Możdżeń

   1

   34.

   Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Bogumiła Trottner

   1

   35.

   Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki

   1

   36.

   PPHU „EVE MODE" S.C. M. Kwasiborska, M. Puszkiewicz

   2

   37.

   WIK -BUD Buduje Remontuje Rafał Lubowiecki

   1

   38.

   Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska

   4

   39.

   CUDO Andrzej Cudo

   1

   40.

   Kancelaria Podatkowa Merkler Sp. z o.o.

   1

   41.

   Zakład Hydrauliczny Jan Michalak

   1

   42.

   DOBRY SMAK Marzena Olejniczak

   1

   43.

   EKO - TRANS RECYKLING Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

   2

   44.

   Auto Naprawa Sławomir Stachelek

   1

   45.

   Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Jarosław Gumkowski

   1

   46.

   La Fiesta S.C. M. Lewandowska, H. Mieczkowski

   1

   47.

   Fol - Dach Sp. z o.o.

   1

   48.

   Piekarnia Gardocki Halina Gardocka

   1

   49.

   Tarnicki - Narzędzia Ireneusz Tarnicki

   1

   50.

   Zakład Cukierniczy „Jagodzianka” T. Grudek, K. Trzciński

   1

   51.

   Firma Handlowa Stanisław Zapert Sklep „Świat Mebli”

   1

   52.

   Niepubliczne Przedszkole w Rozogach „Słoneczko” Monika Jaworska

   1

   53.

   AUTO RECYCLIONG SERVICE Sp. z o.o.

   1

   54.

   Firma Handlowo — Usługowa ELMID Mieczysław Drężek

   1  5. Wykaz Pracodawców, z którymi zawarto umowy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszy PFRON (art. 26e Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w 2017 r.

   L.p.

   Nazwa przedsiębiorstwa

   Ilość

   utworzonych

   stanowisk

   pracy

   1.

   MILOWY KROK Tomasz Kodź

   1

   2.

   „Kamieniarstwo - Paśnikowski” Sp. z o.o.

   1

 pdfInformacja w wersji elektronicznej (239,9 KB)

 

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-11 09:04:51przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2017-01-11 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-05-16 11:48przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:4069

Rejestr zmian

 • [2018-05-16 11:48:31]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-04-16 11:49:19]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-04-16 11:36:09]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-03-09 09:32:06]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-02-19 09:39:53]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2017-10-25 14:30:56]Magdalena ŻebrowskaPublikacja sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, Rb-NDS (od początku roku do dnia 30 września roku 2017) oraz Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2017r.
 • [2017-07-21 14:10:26]Magdalena ŻebrowskaPublikacja sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, Rb-NDS (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) oraz Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2017r.
 • [2017-05-19 13:41:44]Magdalena ŻebrowskaPublikacja korekty nr 1 sprawozdania Rb-N wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 • [2017-04-25 14:17:57]Magdalena ŻebrowskaPublikacja sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, Rb-NDS (od początku roku do dnia 31 marca roku 2017) oraz Rb-N i Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2017r.

Banery/Logo