Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-10-21 ( Imieniny: Celiny, Hilarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony od 16 listopada 2010r. - Wydział Architektoniczno - Budowlany rok 2017

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony od 16 listopada 2010r. - Wydział Architektoniczno - Budowlany rok 2017

Wnioski w formie elektronicznej:

A1.2017 - Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę istniejącego ujęcia wód podziemnych obejmującą: budowę budynku stacji uzdatniania wody, zbiornika retencyjnego o poj. 150 m3, zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe, dwóch studni głębinowych, rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 294/4 i 294/5 obrąb 16 Nawiady,  gmina Piecki (10,5 KB)

A2.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowa, na działkach nr ewid.: 91/6, 74/33, 74/32, 74/68, 53/36, 50/1, 43, 58/5, 143/4, 95, 96/2, 7/84, 7/82, 7/86, 7/6 obręb 1 miasto Mrągowo, 41/24, 41/16, 42/14, 41/2, 41/3, 41/23, 41/5, 39, 101/7, 92/9, 92/8, 92/21, 92/22, 92/31, 128/1, 168/3, 170/37, 155/4, 156/5, 155/6, 156/5, 155/6, 143/5, 140/34, 131/1 obręb 4 miasto Mrągowo i 46, 45, 72/1, 77 obręb 5 miasto Mrągowo (12,3 KB)

A3.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 165 DJP na działce nr ewid. 5/9 obr. Olszewo (9,8 KB)

A4.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,99 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 132/1 obr. Jakubowo gmina Piecki (10,2 KB)

A5.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-usługowego (zakładu branży piekarniczo-cukierniczej ) na działce nr ewid. 845/10 obr. Piecki (9,9 KB)

A6.2017 - Wniosek o przebudowę mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N obejmującą: rozbiórkę starego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 211, 213, 238/2 obręb 2 miasto Mrągowo (10,2 KB)

A7.2017 - Wniosek o pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na budynek produkcyjny na działce nr ewid. 649/281 obr. Woźnice gmina Mikołajki (10 KB)

A8.2017 - Wniosek o rozbudowę drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497 wraz z niezbędną infrastrukturą (dwa wyloty betonowe, zjazdy na posesje i drogi boczne, chodnik jednostronny, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci telefonicznej i energetycznej). Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach: nr ewid. 69/4, 69/5, 118, 120/4, 214/1, 216, 223/2, 269/5, 1628 obręb 17 Zełwągi, gmina Mikołajki. (10,6 KB)

A9.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki gmina Sorkwity na działkach nr ewid. 16, 17, 18, 22/2, 23/3, 24/9, 24/12, 24/16, 24/17, 24/19, 24/21, 47, 54/1, 58/4, 61, 63/2, 67/4, 81/1, 83, 89/1, 91/3, 91/4, 91/5, 91/7, 93/1, 93/2, 94/1, 96, 101, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104, 105, 106/1, 106/2, 107/2, 107/4, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 116, 117, 118, 120/1, 120/14, 120/15, 120/19, 120/20, 120/21, 120/23, 120/25, 121/3, 121/4, 121/5, 121/25, 121/27, 121/28, 121/29 obręb Pustniki oraz na działkach nr ewid. 2/6, 3/3, 11/2, 14/1, 20/1, 21, 73, 244 obręb Stary Gieląd. (12,2 KB)

A10.2017 - Wniosek o pozwolenie na rozbudowę oczyszczalni ścieków należącej do Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” Zakład w Mrągowie, na działce nr ewid. 136 obręb 1 przy ul. Młodkowskiego 35 w Mrągowie (10 KB)

A11.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę pomostu na jeziorze Mikołajskim, wraz z infrastrukturą techniczną, działki nr ewid.190, 49, 50 obręb miasto Mikołajki (9,8 KB)

A12.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę elektrociepłowni o mocy 4 MWe i kotłowni zakładowej o wydajności 4x10 t/h pary na potrzeby Zakładu Mleczarskiego MLEKPOL w Mrągowie, na działce nr ewid. 29/3 obręb 10, ul. Kormoranów 1 w Mrągowie (10,3 KB) 

 

Decyzje w formie elektronicznej:

 B2.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody, zbiornika retencyjnego o pojemności 150m3, zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o pojemności 9,9m3, 2 studni głębinowych, rozbiórka istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu na działkach nr ewid. 294/4, 294/5 obręb Nawiady gmina Piecki (12,2 KB)

 B3.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (trzoda chlewna) na obsadę 165 DJP na działce nr ewid. 5/9 obr. Olszewo (10,1 KB)

B4.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,99 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 132/1 obr. Jakubowo (10,5 KB)

B5.2017 - Decyzja o pozwoleniu na przebudowę mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej nr 1509N obejmującą: rozbiórkę starego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 211, 213, 238/2 obręb 2 miasto Mrągowo (10,5 KB)

B6.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-usługowego (zakładu branży piekarniczo-cukierniczej ) na działce nr ewid. 845/10 obr. Piecki (10,4 KB)

B7.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej  w miejscowości Pustniki gmina Sorkwity na działkach nr ewid. 16, 17, 18, 22/2, 23/3, 24/9, 24/12, 24/16, 24/17, 24/19, 24/21, 47, 54/1, 58/4, 61, 63/2, 67/4, 81/1, 83, 89/1, 91/3, 91/4, 91/5, 91/7, 93/1, 93/2, 94/1, 96, 101, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104, 105, 106/1, 106/2, 107/2, 107/4, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 116, 117, 118, 120/1, 120/14, 120/15, 120/19, 120/20, 120/21, 120/23, 120/25, 121/3, 121/4, 121/5, 121/25, 121/27, 121/28, 121/29 obręb Pustniki oraz na działkach nr ewid. 2/6, 3/3, 11/2, 14/1, 20/1, 21, 73, 244 obręb Stary Gieląd (12,4 KB)

B8.2017 - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497 wraz z niezbędną infrastrukturą (dwa wyloty betonowe, zjazdy na posesje i drogi boczne, chodnik jednostronny, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci telefonicznej i energetycznej)" (12,6 KB)

B9.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę pomostu na jeziorze Mikołajskim –działka nr ewid. 190 obręb miasta Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną , działki nr ewid. 49,50,190 obręb m. Mikołajki (10,1 KB)

B10.2017 - Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków należącej do Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” Zakład w Mrągowie, na działce nr ewid. 136 obręb 1 przy ul. Młodkowskiego 35 w Mrągowie (10,4 KB)

B.2017 - Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę dot. przebudowy Stacji Terenowej Wydz. Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie (75,2 KB)

Autor: Z up. Starosty - Stanisława Rudawska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-03-07 09:26:53przez: Z up. Starosty - Stanisława Rudawska
Opublikowano:2017-03-07 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-01-14 14:09przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:7416

Rejestr zmian

 • [2020-01-14 14:09:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-07-16 15:12:09]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2017-12-13 08:30:57]Magdalena ŻebrowskaPublikacja kart inf. A12.2017 oraz B10.2017
 • [2017-11-21 08:07:40]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf. B9.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę pomostu na jeziorze Mikołajskim
 • [2017-11-14 14:00:21]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf.A11.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę pomostu na jeziorze Mikołajskim wraz z infrastrukturą techniczną
 • [2017-10-09 14:56:04]Magdalena ŻebrowskaPublikacja kart inf. A10.2017 - Wniosek o pozwolenie na rozbudowę oczyszczalni ścieków należącej do Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” Zakład w Mrągowie
 • [2017-09-13 12:58:16]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf.B8.2017 - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497 wraz z niezbędną infrastrukturą
 • [2017-09-08 14:39:20]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf.B7.2017-Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki gmina Sorkwity
 • [2017-08-30 13:00:19]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf. A9.2017-Wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki gmina Sorkwity
 • [2017-07-31 13:42:15]Magdalena ŻebrowskaPublikacja kart inf. B5.2017 oraz B6.2017
 • [2017-07-21 11:10:35]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf. A8.2017 - Wniosek o rozbudowę drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497 wraz z niezbędną infrastrukturą
 • [2017-07-10 20:59:07]Magdalena ŻebrowskaPublikacja kart inf. A7.2017 oraz B4.2017
 • [2017-06-21 13:45:26]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf. A6.2017 - Wniosek o przebudowę mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N
 • [2017-06-01 14:28:04]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf.: A5.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-usługowego (zakładu branży piekarniczo-cukierniczej ) na działce nr ewid. 845/10 obr. Piecki
 • [2017-05-19 13:47:45]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf. B3.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego
 • [2017-05-16 13:35:20]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf: A4 - Wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,99 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 132/1 obr. Jakubowo gmina Piecki
 • [2017-05-08 10:24:30]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf.: A3.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę oraz B2.2017 - Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • [2017-03-21 11:44:08]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf. A2.2017 - Wniosek o pozwolenie na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowa
 • [2017-03-07 09:18:59]Magdalena ŻebrowskaPublikacja karty inf.A1.2017 - Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę istniejącego ujęcia wód podziemnych na działkach nr ewid. 294/4 i 294/5 obręb 16 Nawiady,gm.Piecki

Banery/Logo