Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Realizacja kontroli w 2010r.

Realizacja kontroli w 2010r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego oraz innych jednostkach powiązanych z budżetem Powiatu w 2010 roku

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Rodzaj kontroli Zakres kontroli Termin realizacji Uwagi
 1.  Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie  doraźna  Prawidłowość wykazanych danych w systemie informacji oświatowych w latach 2007-2008  19.02.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 2.  Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie  doraźna  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piecki, Gminy Sorkwity oraz Gminy Mrągowo do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie  02.03.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 3. Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 problemowa  1. Wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 19-30.03.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 4.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie  doraźna  Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) podczas przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze.  15-19.04.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  doraźnej  1. Kontrola wzrostu zatrudnienia w latach 2007- 2009.
2. Udzielanie pomocy finansowej ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych, na podjęcia działalności gospodarczej w 2007r.
 20 – 27.04.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 6.  Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach  problemowa  Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielonej na podstawie umowy z dnia 30.12.2008r., zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Mrągowskiego a Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach na zadanie pn. : „Organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”.  29.04. - 07.05.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 7.  Starostwo Powiatowe w Mrągowie  doraźna  Kontrola kasy Starostwa Powiatowego w Mrągowie  21.05.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 8.  Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie  doraźna  1. Realizacja planu finansowego i zaangażowania wydatków bieżących w okresie od 01stycznia do 30 kwietnia 2010r.
2. Realizacja i zaangażowanie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. : „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku produkcyjnego gazowni na budynek biurowo-socjalny Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1”.
 21 i 26.V. 2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 9.  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach Prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach  problemowa  1.Prawidłowość wykorzystania środków finansowych z budżetu Powiatu Mrągowskiego i środków z PFRON w 2009 roku na działalność WTZ oraz zgodność finansowania kosztów działalności Warsztatów z zawartą umową Nr 8213/1/2002 z dnia 29 listopada 2002r. i umową Nr 1 z dnia 28 maja 2007r.
2. Prawidłowość dokumentacji merytorycznej prowadzonej przez WTZ Mikołajki.
 14 – 23.06.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 10  Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie  sprawdzająca  Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.  1 - 2.07.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
   -||-  problemowa  Prawidłowość realizacji projektu pn. : „Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi.  03 – 09.07.2010r.  -||-
 11  Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie sprawdzająca  Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.  06.08.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
   -||-  problemowa  Prawidłowość realizacji projektu pn. : „Edukacja młodzieży w powiecie mrągowski – rozwój wiedzy i umiejętności” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi.  07 – 16.08.2010r.  -||-
 12.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  doraźna  Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2008r., sklasyfikowanych w paragrafie 4270 –„Zakup usług remontowych”  6 – 7.09.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 13.  Szkoła Policealna „EKSPERT” w Mrągowie  problemowa  Prawidłowość wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkolnych w I półroczu 2010r., w tym:
1) weryfikacja liczby uczniów,
2) kontrola dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji.
 09.09.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 14.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum dla Dorosłych i Liceum Profilowane dla Dorosłych w Mrągowie  problemowa  Prawidłowość wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkolnych w I półroczu 2010r., w tym:
1) weryfikacja liczby uczniów,
2) kontrola dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji.
 15 i 17.09.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 15.  Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie  sprawdzająca  Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.  16.09.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 16.  Szpital Powiatowy w Mrągowie  problemowa  1. Kontrola gospodarki finansowej poprzez analizę:
1) sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym jednostki za II kw.2010r.,
2) planu finansowego i wykonania przychodów oraz wydatków za I półrocze 2010r.,
2. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wydatkowanie środków finansowych poniżej 14 000 Euro w I półroczu 2010r.
 21.09 - 07.10.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
 17.  I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie  sprawdzająca  Realizacja zaleceń pokontrolnych  14 i 18.10.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
   -||-  problemowa  Wykorzystanie środków finansowych na wydatki rzeczowe oraz usługi zlecone w I półroczu 2010r.  19 - 26.10. 2010r.  -||-
 18.  Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie  sprawdzająca  Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.  29.10.2010r.  Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
  -||- problemowa Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej za okres I półrocza 2010r.   -||-
19. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r. 26.11.2010r. Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
  -||- problemowa 1. Kontrola wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych w okresie od stycznia do września 2010r.
2. Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
06-10.12.2010r. -||-
20. Starostwo Powiatowe w Mrągowie sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r. 23.12.2010r. Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
  -||- problemowa Kontrola wydatków w zakresie wyjazdów służbowych, w tym:
1) kontrola ewidencjonowania oraz rozliczania delegacji służbowych,
2) kontrola kart drogowych dokumentujących przejazdy samochodem służbowym.
27 -30.12. 2010r. -||-

Autor: Urszula Kopcińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2011-04-07 00:00przez: Urszula Kopcińska
Opublikowano:2011-04-07 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2011-04-07 13:18przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3364

Rejestr zmian

  • [2011-04-07 13:18:06]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo