Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2018

Budżet Powiatu na rok 2018

Uchwała

Uchwała nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2018

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2018 - 2030

Uchwała nr XLI/239/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2018 - 2030

 

 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

pdfUchwała nr RIO.VIII-0120-577/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. (59,3 KB)

pdfUchwała nr RIO.VIII-0120-578/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2018-2030. (54,9 KB)

pdfUchwała nr RIO.VIII-0120-55/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mrągowskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2018. (53,4 KB)

 

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2018) (154,8 KB)

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2018) - Korekta nr 1 (154,6 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2018) (266,1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2018 do końca 1 kwartału roku 2018) (66,1 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku (71,4 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018) (71,3 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku (95,4 KB)

 ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018) (110,3 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018) ( 224,8 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2018 do końca 2 kwartału roku 2018) (23,8 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku (39,8 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018) (37,9 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku (23,4 KB)

 ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2018) (164,9 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2018) ( 273,9 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2018 do końca 3 kwartału roku 2018) (66,2 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku (71,9 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018) (71,4 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku (94,6 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018) (169,6 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018) (273,2 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2018 do końca 4 kwartału roku 2018) (65,3 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (71,7 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018) (71,5 KB)

ikonka pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (okres sprawozdawczy: na koniec 2018r.) (54,5 KB)

ikonka pdfRb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego (wg stanu na koniec 2018 roku) (78,4 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (98,3 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018) - korekta nr 1 (274 KB)

ikonka pdfRb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego (wg stanu na koniec 2018 roku) - korekta nr 1 (78,5 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta nr 1 (99,2 KB)

 

Bilans

ikonka pdfBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018r. (675,7 KB)

ikonka pdfKorekta do bilansu jednostki budżetowej sporządzonego na dzień 31-12-2018r. (405,2 KB)

Uchwała nr 19/135/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 29.03.2019r. w sprawie: bilansu z wykonania budżetu j.s.t.- Powiatu Mrągowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018r.

 

ikonka pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018r. (57,9 KB)

ikonka pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018r. (62,7 KB)

ikonka pdfBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Mrągowski sporządzony na dzień 31-12-2018r. (57,4 KB)

ikonka pdfBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r. (65,7 KB)

ikonka pdfInformacja dodatkowa (374 KB)

ikonka pdfKorekta informacji dodatkowej (460,6 KB)

 

Informacja

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ), Zarząd Powiatu w Mrągowie podaje informację obejmującą niżej wymienione dane:

 1. Wykonanie budżetu powiatu mrągowskiego za rok 2018.
  L.p.Wyszczególnienie

  Plan po zmianach

  (31.12.2018 r.)
  Wykonanie% wykonania
  1 2 3 4 5
  1. Dochody 60 746 598,00 56 011 124,62 92,2
  2. Wydatki 60 746 598,00 53 518 262,71 88,1
  3. Nadwyżka/Deficyt
  + / -
  0,00 + 2 492 861,91 0,0
  4. Przychody 900 000,00 4 009 765,96 445,5
  5. Rozchody 900 000,00 900 000,00 100,0

   

 2. Kwota wykorzystanych w 2018 r. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
  L.p.PlanWykonanie% wykonania
  1 2 4 5
  1. 7 376 687,00 1 777 068,38 24,1

   

 3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.
  Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 37 227,74 zł.

 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  L.p.WyszczególnienieKwota dotacji%
  PlanWykonanie
  1 2 3 4 5
  1. Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 1 157 500,00 1 100 946,51 95,1
  2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego 97 816,00 95 308,91 97,4

   

 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.
  W 2018 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
  L.p.Nazwa (firma) lub nazwisko i imię
  1. Hubert Krajewski: należność główna 6 720,74 zł, odsetki za zwłokę 341,93 zł. Razem kwota umorzenia 7 062,67 zł. Pan Hubert Krajewski został obciążony kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowania, oszacowania, zniszczenia pojazdu w kwocie 9 550,50 zł. Ponieważ zobowiązany nie uiścił należności Starostwo wystąpiło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie o wszczęcie egzekucji. Komornik ściągnął kwotę 5 139,10 zł a pozostałą umorzył. Biorąc pod uwagę sytuację majątkową zobowiązanego egzekucja okazała się bezskuteczna.
  2. Jan Brzostek – umorzenie należności w kwocie 627,67 zł. Pan Jan Brzostek został obciążony grzywną w związku z zaniechaniem obowiązku zwrotu prawa jazdy kat. ABCET w kwocie 1 000 zł. Ponieważ zobowiązany nie uiścił należności Starostwo wystąpiło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie o wszczęcie egzekucji. Komornik ściągnął kwotę 372,33 zł a pozostałą umorzył, ponieważ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, co daje podstawę do umorzenia należności.
   3.  Kazimierz Kurcewicz – należność główna 3 598,30 zł, odsetki za zwłokę 1 568,12 zł. Razem kwota umorzenia 5 166,42 zł. Pan Kazimierz Kurcewicz został obciążony kosztami sądowymi oraz kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu w kwocie 3 857 zł. Ponieważ zobowiązany nie uiścił należności Starostwo wystąpiło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku o wszczęcie egzekucji. Komornik ściągnął kwotę 258,70 zł a pozostałą umorzył, ponieważ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, co daje podstawę do umorzenia należności.
   4.  Krzysztof Rabkowski – na podstawie decyzji ROŚ.613.54.2017 z dnia 01.12.2017r. nałożono karę pieniężną za zniszczenie 15 sztuk mieszańców międzygatunkowych topoli rodzimych z topolami obcego pochodzenia. Odroczono płatność 70% kwoty nałożonej kary pieniężnej tj. 67.305,00 zł na okres 5 lat.

   

 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.

  1. Wykaz osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2018 r. i stanowią pomoc de minimis.
   1. Bałdyga Czesław.
   2. Banach Dariusz.
   3. Bartosiewicz Edyta.
   4. Biernacki Piotr.
   5. Borzymowski Karol.
   6. Cesarski Daniel.
   7. Chmiel Grzegorz.
   8. Ciskowski Daniel.
   9. Domański Jan.
   10. Drewniak Krzysztof.
   11. Fritza Tomasz.
   12. Gajda Malwina.
   13. Gajkowski Rafał.
   14. Gontarz Marcin.
   15. Gosek Marcin.
   16. Górski Krzysztof.
   17. Hass Johan.
   18. Jabłoński Hubert.
   19. Jakubowski Michał.
   20. Jaśniewicz Marian.
   21. Kaczyński Maciej.
   22. Kaszuba Mirela.
   23. Kisiel Magdalena.
   24. Kossewski Adam.
   25. Kowalczyk Patryk.
   26. Koziatek Paweł.
   27. Krawczyk Karolina.
   28. Kulig Przemysław.
   29. Lewandowska Małgorzata.
   30. Łapiński Łukasz.
   31. Łapka Paweł.
   32. Łoskociński Rafał.
   33. Makuszek Mariusz.
   34. Malessa Sebastian.
   35. Małecka Ewa.
   36. Marszałek Angelika.
   37. Mikołajczyk Katarzyna.
   38. Milbrant Tomasz.
   39. Moszczyńska-Możdżeń Marta.
   40. Możdżeń Daniel.
   41. Nadstawny Damian.
   42. Narel Mariusz.
   43. Oczeretko Mariusz.
   44. Ogonowski Oskar.
   45. Olender Daniel.
   46. Olszewski Patryk.
   47. Olszewski Zbigniew.
   48. Ordziniak Tomasz.
   49. Orłowska Martyna.
   50. Orzepowski Łukasz.
   51. Parzych Anna.
   52. Patora Piotr.
   53. Perwenis Igor.
   54. Pruszkowski Paweł.
   55. Rekieć Magdalena.
   56. Sadowski Bartłomiej.
   57. Samsel Mariusz.
   58. Simson Paulina.
   59. Szulc Radosław.
   60. Turowski Kamil.
   61. Walinowicz Natalia.
   62. Wałczuk Krzysztof.
   63. Węglarski Piotr.
   64. Wojciechowski Kamil.
   65. Ziółek Magdalena.
   66. Zubrzycka Justyna.

  2. Wykaz podmiotów, które w 2018 r. otrzymały pomoc de minimis udzieloną przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
   1. PHT TRACOM Sp. z o.o.
   2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.
   3. KAMI Pokrycia Dachowe Grzegorz Niedbała.
   4. Bartosz Kucharski.
   5. Usługi Ogólnobudowlane Paweł Marchewka.
   6. REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg.
   7. Firma Handlowo Usługowa "DRZYMKOWSKI" Alina Drzymkowska - Kręć, Marcin Kręć s.c.
   8. Biuro Rachunkowe SUPER KSIĘGOWA Justyna Kowal.
   9. Usługi Cateringowe Piotr Słomkowski.
   10. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MOTO MAZURY Sp. z o. o.
   11. Usługi Fryzjerskie Ewa Stępnicka.
   12. Zakład Metalowy "AGROMASZ" Janusz Gruszczewski.
   13. "MARIX" Daniel Matulewicz.
   14. Petropat Sp. z o.o.
   15. AMIGA Mrągowo.
   16. PHU Mariusz Głowala.
   17. Usługi Remontowe "MATIAS" Paweł Olszewski.
   18. ADAMS Sp. z o.o. Sp. kom.
   19. Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE".

  3. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
   1. „ANCAR" Anna Kołodziej.
   2. „Auto Dems" Stanisław Brodowski.
   3. „AutoGaz" Błażej Kaczmarczyk.
   4. Biuro Finansowe Justyna Cicha-Papiernik.
   5. Biuro Księgowo – Podatkowe Sp. z o.o.
   6. „Car4Parts" Daniel Lewakowski.
   7. „Folio-Technika" Tomasz Krupiński.
   8. „INJOBS.PL. Sp. z o.o.".
   9. Kamieniarstwo Budowlane Paweł Wiatr.
   10. „Kotwica" Roman Przybyłowski.
   11. Makulec Grzegorz.
   12. „Panoramic Oscar" A.D.W.E.K. Bielscy S.C.
   13. „Pizzeria Margarita" Małgorzata Talkowska.
   14. „Power Gym" Paula Lewakowska.
   15. „Professional Sp. z o.o.".
   16. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PANDA" Piotr Kwiatkowski.
   17. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Wiśniewski.
   18. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ewa Kargetta-Sowul.
   19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „WERMAR" Sebastian Tubis.
   20. Przychodnia Weterynaryjna lek. Wet. Tomasz Brudnicki.
   21. Sklep Spożywczo – Przemysłowy „U Ani".
   22. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec.
   23. Stolarstwo -Tartak Katarzyna Serowik.
   24. Usługi Elektromechaniczne Marian Siergiej.
   25. Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Ciołek.
   26. Usługi Ogólnobudowlane Cezary Zera.
   27. Usługi Transportowe Artur Kotarski.
   28. Zakład Handlowo – Usługowe Eksport-Import Krzysztof Czepielinda.
   29. Zakład Usług Leśnych i Budowlanych Jarosław Kaczmarczyk.
   30. Zakład Usługowo – Handlowy Zbigniew Szewczak.

  4. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach zatrudnienia do 30-tego roku życia udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
   W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie nie zawarł umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach zatrudnienia do 30-tego roku życia.

  5. Wykaz Pracodawców, z którymi zawarto umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2018 r. (art. 46 ust.1 pkt. 1 i 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość utworzonych stanowisk pracy
   1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OSTAP" Łukasz Ostapowicz 1
   2. AUTOTECHNIKA Sp. z o.o. 1
   3. Gościniec „MOLO" Andrzej Wądołowski 1
   4. MOTO-BIKE Alicja Młynarczyk 1
   5. Studio Urody BY ANN Anna Bis 1
   6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Pracownia Smaku" Justyna Waszkiewicz 1
   7. Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski 1
   8. INJOBS.PL Sp. z o.o. 1
   9. Przedsiębiorstwo AGROMASZ Iwona Gruszczewska - Cieśla 1
   10. Kancelaria Podatkowa Merkler Sp. z o.o. 3
   11. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ewa Kargetta - Sowul 1
   12. Winners Mrągowo Sp. z o.o. 1
   13. Zakład Usług Leśnych Marian Bulak 1
   14. INVESTSAD Ilona Śliwińska 1
   15. PAT Patryk Wądołowski 1
   16. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Korowaj 1
   17. PHU „ Małgosia" Małgorzata Kuczyńska 2
   18. P.P.H. BAST-BOAT Sebastian Jurkiewicz 1
   19. Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Makulec 1
   20. EKO-TRANS BIS Joanna Ejzemberg 3
   21. AUTO RECYCLING SERVICE Sp. z o.o. 1
   22. Firma Usługowa Robert Mroczkowski 1
   23. SPEC – BUD Krystian Kuś 1
   24. REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg 1
   25. Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Pac 1
   26. J.B. CONSTRUCTION Sp. z o.o. 1
   27. BG POLSKA Sp. z o.o. 1
   28. „MAX MEBEL" K. Zapert, J. Galanek S.J. 1
   29. P.H.U. Jan Drózd 2
   30. Usługi Komunalne „DUDA" Tomasz Duda 1
   31. CIVIL ENGINEERING Lachman Wojciech 1
   32. EMR Michał Roman 1
   33. Usługi Hydrauliczne Adam Grochowski 1
   34. Nieruchomości A.A. Januszewscy S.C. 1
   35. Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Bączek 1
   36. EKO-TRANS RECYKLING Sp. z o.o Spółka Komandytowa 1
   37. Zakład Budowlano – Usługowy Paweł Żyrkowski 1
   38. Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 2

    

  6. Wykaz Pracodawców, z którymi zawarto umowy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszy PFRON (art. 26e Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w 2018 r.
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość utworzonych stanowisk pracy
   1. Firma PATII Sp. z o.o. 1
   2. „Kamieniarstwo – Paśnikowski" Sp. z o.o. 1
   3. Kancelaria Podatkowa Merkler Sp. z o.o. 1

    

 pdfInformacja w wersji elektronicznej (200,4 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-01-10 10:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2018-01-10 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-05-22 11:55przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:8780

Rejestr zmian

 • [2019-05-22 11:55:58]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-05-09 11:37:37]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-04-09 09:53:30]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-04-09 08:16:38]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-03-18 13:00:17]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-02-22 10:05:38]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-10-24 10:15:47]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-07-23 10:34:25]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-05-16 09:50:19]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-04-23 13:22:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-02-07 12:04:55]Magdalena ŻebrowskaPublikacja uchwały nr RIO.VIII-0120-55/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22.01.2018r.
 • [2018-01-10 10:02:32]Magdalena ŻebrowskaPublikacja uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr RIO.VIII-0120-577/17 oraz nr RIO.VIII-0120-578/17 z 7.12.2017r.

Banery/Logo