Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Termin załatwienia
niezwłocznie

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7, tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82.

Sposób załatwienia
Organ w przypadku złożenia kompletu dokumentów załatwia sprawę niezwłocznie. Wydział rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

 1.  Przyjmuje wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wraz z dołączonymi dokumentami
 2. Zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne,
 3. Wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 4. Zamieszcza w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści: „Pojazd czasowo wycofany z ruchu na okres do dnia .....”, podając datę, do kiedy pojazd jest wycofany z ruchu, potwierdza to podpisem oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, a następnie kartę pojazdu zwraca właścicielowi pojazdu,
 5. Przekazuje do Centralnej Ewidencji Pojazdów informację o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, podając numer rejestracyjny oraz numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz okres, na jaki pojazd został wycofany z ruchu.

Wymagane Dokumenty
Wypełniony wniosek (WKR11) oraz

 1. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej,
  • aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
  • dowód wpłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. W przypadku przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
  • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  • karta pojazdu jeżeli była wydana,
  • dowód wpłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 3. W przypadku skrócenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
  • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  • karta pojazdu jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (pojazdy, w przypadku upływu terminu ważności badania podczas trwania okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu).
 4. W przypadku przywrócenia pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu,
  • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (pojazdy, w przypadku upływu terminu ważności badania technicznego podczas trwania okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu).

Opłaty
Opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
 • 0,25zł - od 25 do 48 miesiąca.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Tabela z wyliczonymi opatami znajduje się tutaj.


UWAGA! Proszę o niedokonywanie opłaty rejestracyjnej przed złożeniem dokumentów.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmawiającą wycofania czasowego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2010 r. Nr 79 poz. 524)

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-19 08:01:54przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2014-01-24 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2016-03-14 15:38przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2058

Rejestr zmian

 • [2016-03-14 15:38:37]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 08:32:05]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 08:20:20]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 08:18:47]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-01-24 12:20:57]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-01-24 12:13:31]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo