Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Termin załatwienia
Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dokumentu

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7,
tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82.

Telefon kontaktowy
89 741 01 58, 89 741 01 82

Sposób załatwienia
Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dokumentu. Istnieje możliwość odesłania dowodu rejestracyjnego pocztą po wcześniejszym przesłaniu wymaganych oryginałów dokumentów do Wydziału Komunikacji.

UWAGA - istnieje możliwość sprawdzenia, czy zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) wpłynął już do Urzędu i można go odebrać. Można również zostawić swoje dane kontaktowe i zostaną Państwo poinformowani, gdy tylko zatrzymany dokument będzie gotowy do odbioru.

Wymagane Dokumenty

 • pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe ),
 • w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Przedstawienie pokwitowania za zatrzymany dokument nie jest wymagane w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów w wyniku stwierdzenia niezgodności podczas badań technicznych pojazdu.

Opłaty
Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) opłat nie pobiera się.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego uiszcza się opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń pojazdu, jeżeli są wymagane. Wysokość zależy od rodzaju pojazdu i jego aktualnych oznaczeń.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmawiającą wydania właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232 z 2009 r.).

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-19 10:31:06przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2014-01-24 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2014-03-19 08:28przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3928

Rejestr zmian

 • [2014-03-19 08:28:04]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-01-24 14:03:23]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo