Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-01-25 ( Imieniny: Miłosza, Pawła)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 07 grudnia 2001 r.

Uchwała nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 07 grudnia 2001 r.

w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zasad podwyższania czynszu najmu.

Na podstawie art.8 pkt.2, art.9, art.20 ust.4, art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz.733 z 2001r.) oraz art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578 z 1998r. z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Mieszkaniowym zasobem powiatu gospodaruje Zarząd Powiatu poprzez wynajmowanie lokali mieszkalnych i ich sprzedaż. 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIX/193/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 marca 2001r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego.

§ 2

 1. Dotychczasowi lokatorzy pozostają w stosunku najmu na zasadach ogólnych.
 2. Po opuszczeniu lokalu przez dotychczasowego lokatora, w stosunek najmu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci lokatora i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których lokator był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z lokatorem, chyba, że lokator zamieszkał w lokalu (domu), znajdującym się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie umowy najmu albo spółdzielczego prawa do lokalu. Osoba pozostawiona może wstąpić w stosunek najmu pod warunkiem, że nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu lub domu.
 3. W razie śmierci lokatora lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują osoby wymienione w ust.2, jeżeli stale zamieszkiwały z lokatorem w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3

Ustala się wskaźnik wzrostu czynszu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2002 r. w wysokości 1,1.

§ 4

W Uchwale Nr XXIX/193/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 marca 2001r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego, w załączniku nr 1, w rozdz. II skreśla się pkt.3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XXXV/244/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 07 grudnia 2001r. [77.4 KiB]

Zmieniona przez

Uchwałę nr IV/15/2002 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2002 r.

Uchwałę nr XI/71/2003 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 października 2003 r.

Uchwałę nr XIX/176/2004 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 września 2004 r.

Uchwałę nr XXIX/262/2005 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2005 r.

Uchwałę nr 92/XVI/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 listopada 2007 r.

Uchwałę nr XII/69/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwałę nr III/12/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwałę nr XXXII/143/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2010-01-28 00:00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2010-01-28 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-09-08 13:12przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1613

Rejestr zmian

 • [2020-09-08 13:12:22]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-09-01 08:28:21]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-01-09 14:13:57]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2011-07-04 11:30:42]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2010-05-19 00:00:00]Jarosław PuszkoEdycja elementu
 • [2010-05-17 14:12:23]Jarosław PuszkoEdycja elementu
 • [2010-03-16 08:41:29]Jarosław PuszkoUdostępnienie informacji

Banery/Logo