Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-05-16 ( Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”

Ogłoszenie nr 534502-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.

Powiat Mrągowski: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
RegionalnY Program OperacyjnY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ;Oś priorytetowa 4 - „Efektywność energetyczna" ; Działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków" ; Poddziałanie 4.3.1. - „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfOgłoszenie (477,9 KB)

pdfSIWZ (689,5 KB)

SIWZ + załączniki.zip (plik skompresowany) (507,9 KB)

 pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 09.04.2019 r.) (35,5 KB)

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Dokument w formie elektronicznej 

pdfInformacja (56,8 KB)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument w formie elektronicznej 

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (550 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-04-05 21:06przez: Ryszard Kraszewski / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2019-04-05 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-04-30 20:31przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1656

Rejestr zmian

  • [2019-04-30 20:31:36]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2019-04-12 14:52:39]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2019-04-10 13:42:20]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2019-04-05 21:06:57]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo