Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-06-05 ( Imieniny: Bonifacego, Kiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) postępowaniem p.n. : „Dostawa sprzętu komputerowego poleasingowego wraz z oprogramowaniem"

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A;11-700 Mrągowo
  tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wg poniższych parametrów:
  1. 2x komputer poleasingowy o następujących parametrach:
   • Procesor i7,
   • HDD SSD min 250GB,
   • min. 16GB RAM,
   • karta graficzna min 2GB RAM, złącza: DVI, VGA, HDMI, rozdzielczość min 3840x2160
   • system operacyjny Windows 10 Pro PL (konieczność posiadania nalepki licencyjnej),
   • klawiatura + mysz komputerowa
  2. 4x komputer poleasingowy o następujących parametrach:
   • Procesor i5,
   • HDD SSD min 250GB,
   • min. 16GB RAM,
   • System operacyjny Windows 10 Pro PL (konieczność posiadania nalepki licencyjnej),
   • klawiatura + mysz komputerowa
  3. 3x komputer poleasingowy o następujących parametrach:
   • Procesor i3,
   • HDD SSD min 250GB,
   • min. 8GB RAM,
   • System operacyjny Windows 10 Pro PL (konieczność posiadania nalepki licencyjnej),
   • klawiatura + mysz komputerowa
  4. 9x licencja Microsoft Office Standard 2019 OLP GOV

   Gwarancja oferowanego sprzętu min. 12 m-cy".

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Do dnia 29.10.2019r.

 4. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 11.10.2019r. do godz. 12:30
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
  Forma składania ofert :
  Oferta może zostać złożona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres lub przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mzebrowska@powiat.mragowo.pl.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. OCENA OFERT
  Kryteria oceny ofert - najniższa cena brutto 100%.

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dnia 14.10.2019r. Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie powiadomiony pisemnie drogą elektroniczną na podany adres poczty e-mail.

 7. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
   p. Magdalena Żebrowska – Gł. Specjalista
   tel. 89 741 01 77; e-mail: mzebrowska@powiat.mragowo.pl w dni robocze w godz. 8:00-15:00
  2. Zamawiający może w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

    

   Załączniki w formie elektronicznej 

   pdfZapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro (47,5 KB)
   pdfNotatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku (40 KB)

Autor: w/z Starosty - Paweł Długoborski - Wicestarosta

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-08 14:28przez: w/z Starosty - Paweł Długoborski - Wicestarosta
Opublikowano:2019-10-08 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-10-14 12:02przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1241

Rejestr zmian

 • [2019-10-14 12:02:57]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-10-08 14:28:34]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo