Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2020

Budżet Powiatu na rok 2020

Projekty

Uchwała nr 59/370/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2019 r.  w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

Uchwała nr 59/369/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2019 r.  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020- 2030.

Uchwała

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego

Uchwała nr XXIV/107/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 - 2030

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

Ikona pdfUchwała nr RIO.IV-0120-385/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. (PDF, 44 KB)

Ikona pdfUchwała nr RIO.IV-0120-386/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 - 2030. (PDF, 52.6 KB)

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-387/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mrągowskiego na 2020 rok. (PDF, 45.2 KB)

pdfUchwała nr 0102-110/2020 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2020 (PDF, 1.61 MB)

pdfUchwała RIO.IV-0120-102/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za rok 2020 (PDF, 63.4 KB)

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2020) (PDF, 155 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2020) (PDF, 257 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2020 do końca 1 kwartału roku 2020) (PDF, 65.5 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (PDF, 71.4 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020) (PDF, 65.2 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (PDF, 94.7 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020) (PDF, 206 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020) (PDF, 313 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2020 do końca 2 kwartału roku 2020) (PDF, 87 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku (PDF, 129 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020) (PDF, 87.3 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku (PDF, 102 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2020) (PDF, 218.9 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2020) (PDF, 329.9 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2020 do końca 3 kwartału roku 2020) (PDF, 146.6 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (PDF, 132.7 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020) (PDF, 158.5 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (PDF, 97.6 KB)

 ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) (PDF, 223 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) (PDF, 322.9 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2020 do końca 4 kwartału roku 2020) (PDF, 147 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (PDF, 132.1 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) (PDF, 157.2 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (PDF, 106.3 KB)

ikonka pdfRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 r. (PDF, 101.8 KB)

ikonka pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (na koniec 2020r.) (PDF, 111.4 KB)

 ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) - korekta nr 1 (PDF, 224 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) - korekta nr 1 (PDF, 89.5 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) - korekta nr 1 (PDF, 323.7 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) Korekta nr 2. (PDF, 171.6 KB)

Bilans

Uchwała nr 136/898/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.03.2021 r. w sprawie: bilansu z wykonania budżetu j.s.t. - powiatu mrągowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Uchwała nr 136/897/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.03.2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2020 r.

Informacja

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu w Mrągowie podaje informację obejmującą niżej wymienione dane:

 1. Wykonanie budżetu powiatu mrągowskiego za rok 2020.

  L.p. Wyszczególnienie

  Plan po zmianach (31.12.2020 r.)

  Wykonanie

  %
  wykonania

  1 2 3 4 5
  1. Dochody 69.738.784 68.194.074,38 97,8
  2. Wydatki 69.976.034 64.867.084,62 92,7
  3.

  Nadwyżka/Deficyt
             + / -

  - 237.250 + 3.326.989,76 - 1.402,3
  4. Przychody 2.137.250 6.865.399,28 321,2
  5. Rozchody 1.900.000 1.900.000,00 100,0
           
 2. Kwota wykorzystanych w 2020 r. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

  L.p. Plan Wykonanie

  %
  wykonania

  1 2 3 4
  1. 2.193.765 956.620,91 43,6
 3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.
  Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.
  L.p. Wyszczególnienie Kwota dotacji   %
  Plan Wykonanie
  1 2 3 4 5
  1. Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 2.391.632 2.051.963,76 85,8
  2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego 57.650 57.249,40 99,3
 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.
  W 2020 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 
  L.p. Nazwa (firma) lub nazwisko i imię
  1. Rafał Gutowski – 538,26 zł – umorzenie na podstawie Postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie nr 2813-SEE1.711.1017821.2020.R8 z dnia 30.07.2020 r. oraz decyzji Starosty Mrągowskiego znak: FN.3160.2.2020 z dnia 02.12.2020 r. (należność główna – 460,00 zł, koszty upomnienia - 11,60 zł, odsetki 66,66 zł) – Postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne. Organ egzekucyjny stwierdził, iż  w dalszym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższające wydatki egzekucyjne.
  2. Grzegorz Maksymow – rozłożenie na raty kwoty 1.350 zł na podstawie pisma OR.030.57.2020 z dnia 10.11.2020 r. – zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
  3. Patryk Kierzek – umorzono zadłużenie z tytułu zaległości za wynajmowany pokój w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie – brak realnych możliwości wyegzekwowania dochodzonych należności. Należność główna 611,12 zł, odsetki 50,44 zł.
 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  w 2020 r.
  1. Wykaz osób, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku zawarł umowy na podjęcie działalności gospodarczej i stanowią pomoc de minimis.
   1. Babiński Krzysztof
   2. Bałdyga Tomasz
   3. Biesiekierski Kamil
   4. Bombało Tomasz
   5. Brzoza Marta
   6. Burzyński Marcin
   7. Cała Grzegorz
   8. Ciołek Magdalena
   9. Czarnecki Tomasz
   10. Dobrzyniecki Rafał
   11. Grajko Krystyna
   12. Grefkowicz Piotr
   13. Gruszczewski Mariusz
   14. Grzegórzek Paweł
   15. Kachel Katarzyna
   16. Kalinowska Anna
   17. Kalista Natalia
   18. Kaszuba Bogdan
   19. Kordek Patryk
   20. Kossewski Piotr
   21. Kozłowski Karol
   22. Kurkowicz Renata
   23. Lasek Zbigniew
   24. Listowska Żaneta
   25. Matuszewski Bartosz
   26. Matuszewski Marcin
   27. Mierzejewski Mariusz
   28. Mosakowska Anna
   29. Możdżeń Ilona
   30. Nicewicz Irena
   31. Nikel Tomasz
   32. Orłowski Daniel
   33. Pawłowski Andrzej
   34. Pietrzykowski Jakub
   35. Pirjanowicz Andrzej
   36. Popielarz Dorian
   37. Prusinowski Wiesław
   38. Przychodzeń Agata
   39. Ptak Marcin
   40. Puchalski Łukasz
   41. Raczkowski Wojciech
   42. Radomski Artur
   43. Rojewski Krzysztof
   44. Róziecka Paula
   45. Ryś Kamil
   46. Sękiel Karol
   47. Skibicki Krystian
   48. Szabelska Paula
   49. Szawro Krzysztof
   50. Szczech Katarzyna
   51. Śniadach Rafał
   52. Tarasewicz Marek
   53. Taraszewski Tomasz
   54. Taraszkiewicz Tomasz
   55. Tomporowski Damian
   56. Wernik-Morawska Olga
   57. Zuzga Marek
  2. Wykaz osób, z którymi zawarto umowy na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy PFRON (art. 26e Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w 2020 r.
   1. Brzuskiewicz Mirosław
   2. Nikicionek Robert
   3. Siwik Jakub
  3. Wykaz podmiotów, które w 2020 r. otrzymały pomoc de minimis udzieloną przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
   1. 3M Fryzjerstwo i Makijaż Marta Moszczyńska-Możdżeń.
   2. Salon Fryzur „Afro-Styl” Cudakiewicz Michał.
   3. Salon Fryzur Dariusz Malinowski.
   4. Bartosz Kucharski.
   5. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Tomasz Brudnicki.
   6. Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kossewski.
   7. Geo-Technika Usługi Geodezyjne mgr inż. Paweł Możdżeń.
   8. Artystyczne Ciacho Marcelina Maksymow.
   9. Transport Usługowy Zbigniew Konopka.
   10. Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mazur-Med” Pomiećko Spółka Jawa.
   11. Ambus Krzysztof Kisiel.
   12. Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski.
   13. Samodzielne Koło Terenowe Nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
   14. Hotel „Amax” Artur Jastrzębski, Marcin Jastrzębski, Barbara Jastrzębska Spółka Cywilna.
   15. Manufaktura Fryzur Dominik Soliwoda.
   16. Grupa Amax Sp. z o. o.
   17. Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”.
   18. PPHU „EVE Mode” Maria Kwasiborska, Małgorzata Puszkiewicz Spółka Cywilna.
   19. Gabinet Stomatologiczny Marcelina Malicka.
   20. Biuro Rachunkowe Laura Mieczkowska.
   21. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kubuś” s.c. mgr Teresa Zera, mgr Helena Marczuk.
   22. Civil Engineering Lachman Wojciech.
   23. Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o.
   24. Innovosolar Łukasz Ejzemberg.
   25. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o. o.
   26. Niepubliczne Przedszkole „Krasnale”.
   27. Salon Fryzjerski „Kasia” Katarzyna Drężek.
   28. Imperial Travel Sp. z o. o. Sp. kom.
   29. D.C.M. Sp. z o. o.
   30. Razem Sp. z o. o.
   31. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
   32. Restauracja „Smaki Mazur” Krzysztof Zawiślak.
   33. Z. U. H. „TIM” Tomasz Olejniczak.
   34. Malwa Studio Ewa Małecka.
   35. Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Domek” Małgorzata Pupek-Terlik.
   36. PPHU „Olimp” Anna Popielarz.
   37. Krzysztof Samoraj „U Krzyśka”.
   38. EKO-Trans BIS Joanna Ejzemberg.
   39. Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski.
  4. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych udzielono pomocy publicznej
   w 2020 roku.
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość miejsc
   1. Urząd Miejski w Mrągowie 8
   2. Szkoła Podstawowa w Pieckach 1
   3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie 3
   4. Lisiewski  Bogdan Zakład Usług Drzewnych 1
   5. Bladosz Maria Beauty Center 1
   6. Babij Teresa Zakład Gastronomiczny IGLOO 2
   7. Talkowska Małgorzata Pizzeria Margarita 1
   8. Alkohole Świata 1
   9. Grom Sp. z o. o Olsztyn 1
   10. Mazurskie Centrum „Zamek Ryn” 1
   11. Wieczorek Artur W. Kancelaria Radcy Prawnego 1
   12. Hibner Magdalena Hibner Consulting 1
   13. PHU „BUD-DREW” 1
   14. Centrum Budowlane 1
   15.  Sadowski Adrian Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa 2
   16. Urząd Miejski w Mrągowie 6
   17. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 1
   18. Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła Podstawowa w Kozłowie 1
   19. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki 7
   20. Brodowski Stanisław Auto Dems 1
   21. Bognacki Zbigniew  Usługi Budowlane 2
   22. Talkowski Janusz Pizzeria Margerita 1
   23. Chojnicki Wojciech Natur - Gastro 1
   24. Professional Sp. z o. o. 1
   25. CKiT w Mrągowie 1
   26. Przedszkole „Stokrotka” 1
   27. PHT „TRACOM” 1
   28. Bączek  Tomasz Usługi Hydrauliczno-Budowlane 1
   29. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie 1
   30. Przedszkole Publiczne nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym 1
   31. Bongarc Przemysław AUTO - SERWIS BONGARC 1
   32. Łachacz Piotr Usługi Blacharsko-Dekarskie 1
   33. Antosiak Ireneusz Zakład Handlowo Usługowy „ANTEX” 1
   34. Komornicka Justyna Usługi Elektryczne  1
  5. Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2020 r. (art. 46 ust.1 pkt. 1 i 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość utworzonych stanowisk pracy
   1. We Młynie Błażej Puławski 1
   2. JTW CHODKOWSKI Jacek Chodkowski 1
   3. Perfekt-profesjonalne czyszczenie i sprzątanie Kamil Kalista 1
   4. Bulid Arkadiusz Bulejak 2
   5. Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski 1
   6. PHU „MAŁGOSIA” Małgorzata Kuczyńska 1
   7. Euro-Trans Sp. z o. o. 1
   8. Usługi Komunalne “DUDA” Tomasz Duda 1
   9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Pracownia Smaku” Justyna Waszkiewicz 1
   10. Firma Handlowo-Usługowa „BALLAS” 1
   11. Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska 1
   12. Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Żbikowski 1
   13. Hibner Consulting Magdalena Hibner 2
   14. Elżbieta Głąbińska 1
   15. „MAREWA” Usługi Ogólnobudowlane Ewa Koziatek 1
   16. Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 2
   17. MARSON Marcin Rzosiński 1
   18. INTER WIDEX Sp. z o.o. 1
   19. Gabinet Rehabilitacji i Masażu Mateusz Jezuit 1
   20. Usługi Ogólnobudowlane Leszek Klim 1
   21. „LAFT” Ireneusz Cmuchalski 1
   22. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Arkadiusz Węglewski 1
   23. Eko-Trans Kazimierz Ejzemberg 2
   24. Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o. 2
   25. ProTom Tomasz Prokopczuk 1
   26. Usługi Pralnicze Anna Fąk 1
   27. Zakład Konstrukcji Stalowych „ALAMETAL” Adam Nasiadka 1
   28. INEKSA Dariusz Chlubicki 1
   29. DRWALMAX Krzysztof Brodzik 2
   30. AUTO-KLINIC Rafał Korzeniewski 1
   31. Firma Handlowo-Usługowa Dorota Głowacka 1
   32. „INNOVOSOLAR” Łukasz Ejzemberg 1
   33. Mazurski Zakątek Karol Wiśniewski 1
   34. Manufaktura Fryzur „Weź w Łapę” Dominik Solidowa 1

Informacja w wersji elektronicznej

ikonka pdfInformacja (PDF, 195 KB)

Bilans

Ikona pliku pdfBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: Powiat mrągowski sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (PDF, 43.4 MB)

Ikona pliku pdfSprawozdanie finansowe powiatu mrągowskiego za 2020 r. (PDF, 535.6 KB) składające się z:

 • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
 • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
 • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych,
 • informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

Ikona pliku pdfSkonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego: powiat mrągowski, sporządzony na dzień 31-12-2020 r. (PDF, 62,3 KB)

Ikona pliku pdfBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (PDF, 1.1 MB)

Autor: Julita Koczkodon/Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-12-03 14:00przez: Julita Koczkodon/Rada Powiatu
Opublikowano:2019-12-03 11:29przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2022-03-31 11:28przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:4983

Rejestr zmian

 • [2022-03-31 11:28:17]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja bilansu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.)
 • [2021-08-03 10:55:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie sekcji "Bilans" oraz załączników sprawozdanie finansowe powiatu mrągowskiego za 2020r., bilans z wykonania budżetu jst oraz skonsolidowany bilans jst na dzień 31-12-2020r.)
 • [2021-06-07 13:19:02]Magdalena ŻebrowskaDodanie sprawozdania Rb-27S (okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020) Korekta nr 2.
 • [2021-05-31 12:54:37]Magdalena ŻebrowskaDodanie informacji (podst.art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych).
 • [2021-04-07 14:22:24]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2021-03-05 11:58:23]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-03-03 14:38:59]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-02-23 10:52:19]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-02-23 09:07:38]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-07-23 09:41:41]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-05-19 13:17:00]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-13 10:57:32]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-12-09 11:51:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo