Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe na dostawę prętów aluminiowych

Zapytanie ofertowe na dostawę prętów aluminiowych

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa prętów aluminiowych wg poniższego opisu:

 1. Materiał: aluminium PA6
 2. Wymiary fizyczne:
  • Pręt kwadr. 50x50 – 5 szt. po 1,5 mb,
  • Pręt kwadr. 70x70 – 2 szt. po 1,5 mb,
  • Pręt fi 30 – 3 szt. po 2 mb,
  • Pręt fi 40 – 3 szt. po 2 mb,
  • Pręt fi 50 – 4 szt. po 2 mb.
 3. Termin realizacji zamówienia – max. 3 tygodnie.
 4. Transport po stronie dostawcy.

Ofertę proszę złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z adnotacją –„Oferta cenowa – Profile alu" do dnia 15 maja 2020 do godz. 10:00 na adres:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub też faksem na numer 89 741 72 75 oraz pocztą mailową na adres: mszmigiel@powiat.mragowo.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Marek Szmigiel , tel. 504 810 799.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub unieważnić niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego unieważnienie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zakupu powyższego urządzenia dokonuje się w ramach realizacji projektu pn.: "Czas Na Ciebie - operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn Dostawa prętów aluminiowych. 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem oraz podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych obowiązujących w Starostwie.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/ do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/p,77,ochrona-danych-osobowych

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe - skan dokumentu (PDF, 522 KB)

Ikona pliku pdfNotatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku (PDF, 50.2 KB)

Autor: Marek Szmigiel / Z up. Starosty - Sławomir Prusaczyk - Wicestarosta

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-05-11 14:57:48przez: Marek Szmigiel / Z up. Starosty - Sławomir Prusaczyk - Wicestarosta
Opublikowano:2020-05-11 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-05-19 13:50przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:720

Rejestr zmian

 • [2020-05-19 13:50:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-05-11 14:57:56]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo