Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-03-05 ( Imieniny: Aurory, Fryderyka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXIX/135/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXIX/135/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Mrągowskim na lata 2020 – 2022.

Na podstawie art. 4 ust 1  pkt. 3a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920), w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 821), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Mrągowskim na lata 2020-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastepczej. W myśl art. 12 pkt 11 powołanej ustawy do wyłącznej działalności rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Według art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastepczej, zawierających m.in. roczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Przyjęty uchwałą Nr XXVIII/144/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29.12.2016r. na lata 2017-2019 Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Mrągowskim przestał obowiązywać, wobec czego zachodzi konieczność przyjęcia nowego dokumentu na 3 – letni okres.

Wyznaczone kierunki działań tego programu są kontynuacją założeń przyjętych  w poprzednich latach.

Ponadto przedkładany projekt Programu został opracowany w oparciu o:

  • diagnozę dotyczącą problemów społecznych w powiecie mrągowskim,
  • diagnozę stanu pieczy zastępczej i jej potrzeb.

W Programie wytoczono cele i zadania, które mają służyć wzmocnieniu dotychczasowych działań związanych z zapewnieniem przez Powiat pieczy zastępczej dla dzieci, których rodzicom Sąd Rodzinny ograniczył lub pozbawił władzy rodzicielskiej.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXIX/135/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r. (PDF, 43.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik - „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Mrągowskim na lata 2020-2022” (PDF, 1.8 MB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-16 11:49:42przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-07-16 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:272

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo