Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-02-27 ( Imieniny: Gagrieli, Liwii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXIX/136/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXIX/136/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2019 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  3 i art. 12 pkt  11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2019r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) stanowi, że kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego rada powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przedłożył Radzie Powiatu w Mrągowie sprawozdanie z działalności Centrum za 2019r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie to oraz wykaz potrzeb obejmuje także zadania z zakresu pieczy zastępczej (w tym efektów organizatora rodzinnej pieczy zastępczej), przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu w Mrągowie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2019r.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXIX/136/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 czerwca 2020 r. (PDF, 35.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik - Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2019 r. (PDF,14.2 MB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-16 12:57:21przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-07-16 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:256

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo