Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-01-19 ( Imieniny: Erwiny, Henryka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Dybowskiej i ulicy Sowiej w Mikołajkach wraz z infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Dybowskiej i ulicy Sowiej w Mikołajkach wraz z infrastrukturą techniczną”.

 

 

Nr rejestru:AB.6740.10.1.2020

Mrągowo, dnia 17 lipca 2020 roku

Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j.t. Dz.U. 2018.1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)                           

Starosta Mrągowski

zawiadamia, że na wniosek Gminy Mikołajki w dniu 17 lipca 2020 roku, została wydana decyzja nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Dybowskiej i ulicy Sowiej w Mikołajkach wraz z infrastrukturą techniczną”.

Inwestycja realizowana będzie w Powiecie Mrągowskim, w mieście Mikołajki, na działkach w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego o numerach:

  • nr ewid. 366, 370/4 (powstała z podziału działki nr ewid. 370/1), 372/72 (powstała z podziału działki nr ewid. 372/64), 372/74 (powstała z podziału działki nr ewid. 372/65), 371/1, 371/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 371) 372/69, 372/70, 372/71 (powstałej z podziału działki nr ewid. 372/56), 374/14, 374/15 (powstała z podziału działki nr ewid. 374/2),  370/6 (powstała z podziału działki nr ewid. 370/2), 512/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 512) 374/10 (powstała z podziału działki nr ewid. 374/4), 374/12 (powstała z podziału działki nr ewid. 374/5), 372/22, 374/13 (powstała z podziału działki nr ewid. 374/5), 374/6, 381/1, 389, 392/3, 393/20, 393/22, 393/7, 400/3, 400/30, 400/32 (powstała z podziału działki nr ewid. 400/29), 401, 460/7 (powstała z podziału działki nr ewid. 460/3), 460/9 (powstała z podziału działki nr ewid. 460/4), 461/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 461),  462/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 462), 491/10 (powstała z podziału działki nr ewid. 491/8), 466/10, 466/11, 466/27 (powstała z podziału działki nr ewid. 466/14), 488/6 (powstała z podziału działki nr ewid. 488/4), 466/29, 466/30 (powstała z podziału działki nr ewid. 466/15), 491/10 (powstała z podziału działki nr ewid. 491/8), 488/2, 489/1, 489/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 489), 500/1, 500/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 500), 504/1, 504/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 504), 511/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 511), 519/1, 519/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 519) 501/6 (powstała z podziału działki nr ewid. 501/1), 502/4 (powstała z podziału działki nr ewid. 502/1), 503/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 503), 514/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 514), 505/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 505), 507/8 (powstała z podziału działki 507/3), 508/4 (powstała z podziału działki 508/2), 509/14 (powstała z podziału działki  nr ewid. 509/3), 509/12 (powstała z podziału działki nr ewid. 509/4), 509/10 (powstała z podziału działki nr ewid. 509/5), 509/15, 509/16 (powstała z podziału działki nr ewid. 509/6), 510/2 (powstała z podziału działki nr ewid. 510), 513/13 (powstała z podziału działki nr ewid. 513/2) 513/12 (powstała z podziału działki nr ewid. 513/3), 513/16 (powstała z podziału działki nr ewid. 513/4), 518/6 (powstała z podziału działki nr ewid. 518/3), 520/10 (powstała z podziału działki nr ewid. 520/9),520/13 (powstała z podziału działki nr ewid. 520/3), 520/11 (powstała z podziału działki nr ewid. 520/9), obręb Mikołajki

Na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z rozbudową drogi wraz z infrastrukturą techniczną:

  • nr ewid. 370/3 (powstał z podziału działki nr ewid. 370/1),  370/5 (powstała z podziału działki nr ewid. 370/2), 372/22, 372/23, 372/24, 372/25, 372/4, 372/59, 372/60, 372/66, 372/67, 372/68 (powstała z podziału działki nr ewid. 372/56), 372/73(powstała z podziału działki nr ewid.  372/64), 372/75 (powstała z podziału działki nr ewid. 372/65), 374/11 (powstała z podziału działki nr ewid. 374/5), 374/9 (powstała z podziału działki nr ewid. 374/4), 375, 378/5, 378/7, 378/8, 392/6, 392/7, 393/1, 393/23, 393/3, 393/45, 393/6, 400/31 (powstała z podziału nr ewid.  400/29), 460/6 (powstała z podziału działki nr ewid. 460/3), 460/8 (powstała z podziału działki nr ewid.  460/4), 461/1 (powstała z podziału działki nr ewid. 461), 462/1 (powstała z podziału działki nr ewid. 462), 466/14, 466/28 (powstała z podziału działki nr ewid. 466/15), 486, 487, 488/4, 491/4, 491/6, 499, 501/7 (powstała z podziału działki nr ewid. 501/1), 502/3 (powstała z podziału działki nr ewid. 502/1), 503/1(powstała z podziału działki nr ewid. 503) 505/1(powstała z podziału działki nr ewid. 505), 507/7 (powstała z podziału działki nr ewid. 507/3), 508/3 (powstała z podziału działki nr ewid. 508/2), 509/11 (powstała z podziału działki nr ewid. 509/4), 509/13 (powstała z podziału działki nr ewid. 509/3), 509/9 (powstała z podziału działki nr ewid. 509/5), 510/1 (powstała z podziału działki nr ewid. 510), 511/1 (powstała z podziału działki nr ewid. 511), 512/1 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 512), 513/11 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 513/3), 513/14 (powstała  w wyniku podziału działki nr ewid. 513/2),  513/15 (powstała  w wyniku podziału działki nr ewid. 513/4), 514/1 (powstała w wyniku podziału nr ewid. 514), 518/5 (powstała z podziału działki nr ewid. 518/3), 520/12 (powstała w wyniku  podziału działki nr ewid.  520/3), 520/6 obręb miasto Mikołajki.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia  w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia lokalizacji drogi (określenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji), zatwierdzenia podziału nieruchomości (linie rozgraniczające stanowią linie podziału nieruchomości), oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Gminy Mikołajki, zatwierdzenia projektu budowlanego, szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji stają się z mocy prawa własnością Gminy Mikołajki z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w pok. 32-34  II p. w godzinach pracy urzędu  (poniedziałek w godz. od 8:00 do 14:30 , wtorek - piątek w godz. od 7:30   do 14:00).

Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję t.j. Starosty Mrągowskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Mrągowskiego zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Autor: z up. Starosty Anna Marcinowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-20 14:56:57przez: z up. Starosty Anna Marcinowska
Opublikowano:2020-07-20 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:338

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo