Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXX/137/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17.07.2020 r.

Uchwała nr XXX/137/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17.07.2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 920)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr XXIV/107/2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020–2030, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2021 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2030, dokonuje się następujących zmian:
 •  dochody budżetu powiatu na 2020r. ustala się w kwocie 66.582.920 zł,
 • wydatki budżetu powiatu na 2020r. ustala się w kwocie 66.820.170 zł,
 • przychody budżetu wynoszą 2.137.250 zł,
 • rozchody budżetu wynoszą 1.900.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 237.250 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020 – 2021.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo” realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 200.944 zł.

 • w 2020 roku 35.000 zł,
 • w 2021 roku 165.944 zł.

Ogółem limit zobowiązań na rok 2020 wynosi: 1.699.688 zł,

 • wydatki majątkowe 984.000 zł,
 • wydatki bieżące 715.688 zł.

Zmienia:

Uchwałę nr XXIV/107/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXX/137/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 lipca 2020 r. (PDF, 422 KB)

ikona pliku pdfZałącznik 1- Wieloletnia prognoza finansowa (PDF, 3.15 MB)

ikona pliku pdfZałącznik 2 - Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 507 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-22 14:05:08przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-07-22 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2020-07-24 08:18przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:373

Rejestr zmian

 • [2020-07-24 08:18:29]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo