Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-02-27 ( Imieniny: Gagrieli, Liwii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXX/138/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17.07.2020 r.

Uchwała nr XXX/138/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17.07.2020 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2020r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały

§2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

 • dochody – 66.582.920 zł, w tym:
  dochody bieżące – 61.528.302 zł
  dochody majątkowe – 5.054.618 zł
 • wydatki – 66.820.170 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 59.464.874 zł
  wydatki majątkowe – 7.355.296 zł.
  Deficyt budżetu wynosi 237.250 zł.

Przychody:

 • wolne środki - 2.137.250 zł.

Rozchody:

 • spłata rat kredytów bankowych - 1.900.000 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2020 rok:

Zmiany w planie dochodów:

 • w dziale 630 rozdziale 63095 wprowadzono paragraf dochodów 6309 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35.000 zł. Gmina Mrągowo udzieli Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 35.000 zł.

Zmiany w planie wydatków:

 • w dziale 630 rozdziale 63095 wprowadzono paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35.000 zł . Inwestorem przy realizacji inwestycji oraz Beneficjentem środków pochodzących z dofinansowania pozyskanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 będzie Powiat Mrągowski. W ramach współpracy Gmina Mrągowo w 2020 roku udzieli pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu – 35.000 zł w formie dotacji na wkład własny celem realizacji inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”. Inwestycja ta będzie realizowana w 2020 roku w kwocie 35.000 zł – z dotacji Gminy Mrągowo oraz w 2021 roku w kwocie 165.944 zł z dofinansowania z programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 35.000 zł.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXX/138/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 lipca 2020 r. (PDF, 589 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - zmiana w dział 630 rozdział 63095 paragraf 6309 (PDF, 192 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 - zmiana w dział 630 rozdział 63095 paragraf 6059 (PDF, 177 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3 - dochody i wydatki (PDF, 345 KB) lub Załącznik nr 3 - dochody i wydatki (XLS, 37 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (PDF, 392 KB) lub Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (XLS, 39.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 5 - wydatki na programy i projekty z funduszy strukturalnych (PDF, 1.52 MB) lub Załącznik nr 5 - wydatki na programy i projekty z funduszy strukturalnych (XLS, 67.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2020r. (PDF, 364 KB)  lub Załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2020r. (XLS, 36.5 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-22 14:44:29przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-07-22 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2020-07-24 08:22przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:400

Rejestr zmian

 • [2020-07-24 08:22:05]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo