Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-03-05 ( Imieniny: Aurory, Fryderyka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXII/140/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr XXXII/140/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Mrągowie wotum zaufania.

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co  następuje:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu postanawia się udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z art. 46 pkt 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) dodano art. 15zzzzzz w brzmieniu: „ Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.".

Stąd też termin do przedstawienia radzie powiatu raportu został przedłużony do dnia 30 lipca 2020 r.

Zarząd Powiatu w Mrągowie przedstawił Radzie Powiatu w Mrągowie raport o stanie powiatu. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada Powiatu w Mrągowie, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, podejmuje uchwałę w  sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

Starosta
Barbara Kuźmicka-Rogala

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXII/140/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. (PDF, 48.3 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-01 07:55:02przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-09-01 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:128

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo