Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-01-21 ( Imieniny: Agnieszki, Jarosława)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXIII/146/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 września 2020r.

Uchwała nr XXXIII/146/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 września 2020r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2020r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

 • dochody – 67.174.707 zł, w tym:
  dochody bieżące      –  62.120.089 zł
  dochody majątkowe  –   5.054.618 zł
 • wydatki  – 67.411.957  zł, w tym:
  wydatki bieżące       – 60.051.661  zł
  wydatki majątkowe  –   7.360.296 zł.

Deficyt budżetu wynosi 237.250 zł.

Przychody:

 • wolne środki                                            - 2.137.250 zł.

Rozchody:

 • spłata rat kredytów bankowych                - 1.900.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2020 rok: 1. Zmiany w planie wydatków:

 • w dziale 700 rozdziale 70005 w paragrafie 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” w kwocie 5.000 zl - wkład własny. Realizacja inwestycji przebiegała będzie w latach 2020-2022: -2020 rok kwota 5.000 zł, -2021 rok kwota 600.000 zl, -2022 rok kwota 140.000 zł.
  W latach 2021-2022 otrzymamy 65% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko — Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 - 2020.
 • w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zl z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” — wkład własny.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.

Starosta

Barbara Kuźmicka-Rogala

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXIII/146/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 września 2020r. (PDF, 49.2 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 27.6 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 43.6 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-10 08:48:06przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-09-10 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:250

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo