Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2020-09-22 ( Imieniny: Maury, Milany)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 10 września 2020r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Lp. Położenie nieruchomości Numer KW Nr działki powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia nieruchomości

Cena zbycia nieruchomości  w zł.

Uwagi
1

Gmina Mrągowo

Obręb Probark

OL1M/ 00033127/7 222/6 o pow. 0,0202 ha Nieruchomość niezabudowana. W- grunty rolne pod rowami.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - strefa I Ochronna obejmująca  tereny objęte różnymi formami ochrony. Funkcja obszaru ID: rolnictwo, turystyka

bezprzetargowa własność

525,00 zł. płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego + koszt sporządzenia dokumentacji  + koszt aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1) i 2) ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. Z 2020 r.  poz.65 z późn. zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 10 września 2020r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Lp. Położenie nieruchomości Numer KW Nr działki powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia nieruchomości

Cena zbycia nieruchomości  w zł.

Uwagi
1

Gmina Mrągowo

Obręb Probark

OL1M/ 00033127/7 222/7 o pow. 0,0058 ha

Nieruchomość niezabudowana. W- grunty rolne pod rowami.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - strefa I Ochronna obejmująca  tereny objęte różnymi formami ochrony. Funkcja obszaru ID: rolnictwo, turystyka.

bezprzetargowa 

własność

151,00 zł. płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego 

+ koszt sporządzenia dokumentacji  + koszt aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1) i 2) ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. Z 2020 r.  poz.65 z późn. zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Podano do publicznej wiadomości:

od dnia 11. 09. 2020 r.

do dnia  02.10.2020 r.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa: www.bip.powiat.mragowo.pl oraz w biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: bip.uw.olsztyn.pl.  Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej.

Autor: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-10 13:51:24przez: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2020-09-10 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:59

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo